Humlegården BREEAM-certifierar Mentorn 1 som första fastighet i världen

Pressmeddelande den 13 augusti 2013:

Som första fastighet i världen har Mentorn 1 på Kungsbron i centrala Stockholm nu blivit BREEAM In-Use certifierad enligt den nya internationella versionen som lanserades i juni 2013. Fastigheten, som förvaltas av Humlegården Fastigheter AB och ägs av DNB Group, nådde betyget ”Very Good”.

Internationell miljöcertifiering av fastigheter bidrar till att fastighetsägare och hyresgäster har lättare att jämföra fastigheters miljöprestanda i olika länder. Den nya versionen av BREEAM In-Use innehåller bland annat en energimodell med poängbedömning av energislag, energianvändning och klimatdata för fastigheten.

"Certifiering av Mentorn 1 är en naturlig del av vårt långsiktiga engagemang för energi och hållbarhet, och i maj 2013 tillsattes en hållbarhetschef för ytterligare fokus på dessa frågor", säger Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter AB.

”Det känns naturligtvis extra inspirerande att bli först i världen med certifieringen enligt den nya versionen då Humlegården huvudsakligen förvaltar och utvecklar just befintliga fastigheter i centrala Stockholm. Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor framför allt bland våra internationella hyresgäster. I det här fallet var det en av våra större hyresgäster i fastigheten, DTZ, som var med och initierade projektet”, säger Rebecka Yrlid hållbarhetschef Humlegården Fastigheter AB.Relaterade artiklar

Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i...

Läs mer


Humlegårdens hållbarhetsarbete

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i och vårt bidrag i denna fråga utgår...

Läs mer


Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Med anledning av att Karlbergs pendeltågsstation stängs och Citybanan öppnar sin nya station vid Odenplan får elbussen en ny körsträcka.

Läs mer