Humlegården BREEAM-certifierar Mentorn 1 som första fastighet i världen

Pressmeddelande den 13 augusti 2013:

Som första fastighet i världen har Mentorn 1 på Kungsbron i centrala Stockholm nu blivit BREEAM In-Use certifierad enligt den nya internationella versionen som lanserades i juni 2013. Fastigheten, som förvaltas av Humlegården Fastigheter AB och ägs av DNB Group, nådde betyget ”Very Good”.

Internationell miljöcertifiering av fastigheter bidrar till att fastighetsägare och hyresgäster har lättare att jämföra fastigheters miljöprestanda i olika länder. Den nya versionen av BREEAM In-Use innehåller bland annat en energimodell med poängbedömning av energislag, energianvändning och klimatdata för fastigheten.

"Certifiering av Mentorn 1 är en naturlig del av vårt långsiktiga engagemang för energi och hållbarhet, och i maj 2013 tillsattes en hållbarhetschef för ytterligare fokus på dessa frågor", säger Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter AB.

”Det känns naturligtvis extra inspirerande att bli först i världen med certifieringen enligt den nya versionen då Humlegården huvudsakligen förvaltar och utvecklar just befintliga fastigheter i centrala Stockholm. Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor framför allt bland våra internationella hyresgäster. I det här fallet var det en av våra större hyresgäster i fastigheten, DTZ, som var med och initierade projektet”, säger Rebecka Yrlid hållbarhetschef Humlegården Fastigheter AB.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer