Humlegården Fastigheter informerar via film

Pressmeddelande den 11 september 2013:

Humlegården arbetar ständigt med energieffektivitet och optimering av sopåtervinning i fastigheterna. Det handlar om att minimera miljöpåverkan och samtidigt öka trivseln för hyresgästerna.

Med hjälp av två filmer beskriver Humlegården hur återvinning av sopor sker samt hur ventilationen och klimatet i lokalen kan påverkas.

”Att sopsortera är självklart för de allra flesta och när man vet hur man ska göra är det enkelt. Det krävs bara lite engagemang och samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster. När det gäller ventilationen har vi försett våra fastigheter med ett avancerat mätsystem som ser till att luftflödet i lokalen styrs utifrån utomhustemperaturen. Ofta kan hyresgästen dessutom reglera temperaturen inom lokalen och vet man bara hur så är det inte svårt. Vi har valt att använda filmer för att beskriva detta”, säger Per-Arne Rudbert, vd på Humlegården Fastigheter.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer