Humlegården Fastigheter når guld för Swedbanks nya huvudkontor

Pressmeddelande den 1 oktober 2013:

Swedbanks nya huvudkontor som uppförs av Humlegården Fastigheter AB i Sundbyberg har miljöcertifierats enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Fastigheten som inrymmer cirka 2 500 arbetsplatser uppnår högsta möjliga betyg, guld.

Att arbeta för en bättre miljö är en självklarhet för såväl Humlegården som för Swedbank och därför har höga mål avseende energi och miljö också skrivits in i hyresavtalet.

"Fasaden med stora glasytor och fem ljusgårdar har varit den stora utmaningen för att nå högsta betyg. Därför har vi arbetat hårt för att uppnå en så tät fasad som möjligt", säger Daniel Markström, projektchef på Humlegården Fastigheter AB.

"Vid större utvecklingsprojekt och nyproduktion ser vi det numera som en självklarhet att miljöcertifiera våra fastigheter. Swedbanks nya huvudkontor är också ett lysande exempel på att nyskapande arkitektur och hållbarhet inte behöver stå i motsats till varandra", säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter AB.

Swedbank flyttar in i de nya lokalerna under våren 2014.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer