Riddaren 18 på Östermalm

Pressmeddelande den 9 september 2013:

Sedan 2005 har en utveckling av fyra fastigheter i Kvarteret Riddaren på Östermalm diskuterats. Två av dessa, Riddaren 5 och 6, ägs av Stiftelsen Judaica, och två andra, Riddaren 17 och 18, av Humlegården Fastigheter AB.

Judaica och Humlegården har drivit en gemensam detaljplaneprocess, och ett förslag till utformning av fastigheterna presenterades i den samrådshandling som Stockholm stads stadsbyggnadskontor upprättade 2012.

Förslaget mötte invändningar från bland andra boende på Östermalm, Stadsmuseet och Länsstyrelsen.

Invändningarna ledde till att projektet delades upp i två: ett projekt för Judaicas Riddaren 5 och 6, och ett för Humlegårdens Riddaren 18 (Nybrogatan 15-17). Grannfastigheten Riddaren 17 berörs inte av planerna.

Under våren 2013 arbetade Humlegården fram ett nytt förslag som endast berör Riddaren18. En av utgångspunkterna för det nya förslaget är att det ska ta hänsyn till de synpunkter som framkom i det tidigare samrådet.

På Riddaren 18 finns två byggnader, ett gatuhus mot Nybrogatan och ett gårdshus inne i kvarteret.

Fastigheten rymmer i dag cirka 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, som består av kontor, butiker, restaurang och en nedlagd biograf.

Humlegårdens nya förslag rymmer cirka 2 100 kvadratmeter bostäder (eller cirka 25 lägenheter), 6 300 kvadratmeter kontor och 650 kvadratmeter butiker. Befintlig byggnad mot Nybrogatan bevaras, rustas upp och kommer att innehålla butiker och bostäder. Gårdshuset avser Humlegården riva och ersätta med en ny byggnad med moderna kontorsarbetsplatser och butiker.

Den 15 augusti beslutade en majoritet i Stadsbyggnadsnämnden att Humlegårdens nya förslag ska föras vidare till utställning. Ambitionen är att påbörja byggnation i början av 2014 och att inflyttning i bostäder och övriga lokaler sker våren 2016.

Humlegården vill ge alla intresserade bra och riktig information om hur vi vill utforma vår fastighet i kvarteret Riddaren. Vår avsikt är att presentera vårt förslag via en utställning på Östermalm, och även bjuda in intresserade till ett informationsmöte där förslaget kan diskuteras. Vi återkommer om detta och med mer information senare i höst. Om du har frågor och synpunkter, skicka dem till maria.ekman@humlegarden.se, så svarar vi inom ett par dagar.Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer