Ärendet Riddaren 18 utgår från behandling i Stadsbyggnadsnämnden

Vi har under flera år arbetat med att förverkliga att kvarteret Riddaren blir ett trevligt och vackert inslag i Stockholms stadsbild. Bakgrunden till att Stadsbyggnadsnämnden nu har valt att inte behandla frågan, står troligen att finna i den mediebild som präglar debatten om stora byggnadsprojekt i Stockholm. Vi kan för egen del konstatera att vi lagt för mycket tid på själva projektet och för lite på information till politiker, media, andra opinionsbildare och allmänhet. Vi har inte lyckats nå fram med att beskriva projektets fördelar. För detta ska vi dra lärdom för framtiden. Vi avvaktar besked från staden om hur de önskar driva arbetet med kvarteret Riddaren vidare.
Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer