Earth Hour 2014

Pressmeddelande den 24 mars 2014:

Vi på Humlegården Fastigheter vill inspirera till beteendeförändring så att vi tillsammans kan minska vår elförbrukning och därmed vår klimatpåverkan. Att helt enkelt uppmärksamma Earth Hour varje dag.

Earth Hour är en av världens största miljömanifestation intitierad av Världsnaturfonden, WWF. Hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme på lördag den 29 mars. Släckningen är en symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna att ta klimatförändringarna på allvar.

Vi på Humlegården Fastigheter tycker att frågan är större än så och vill därför inspirera till en beteendeförändring som skulle kunna leda till att Earth Hour uppmärksammas varje dag, 365 dagar om året.

Genom att erbjuda våra hyresgäster vår Green Fingerprint-app möjliggör vi för dem att följa sin elförbrukning i realtid. Släcker man lampan så bidrar man också till en minskad elförbrukning och i förlängningen en mindre klimatpåverkan.

Under perioden 2004-2013 har Humlegården sänkt energiförbrukningen för uppvärmningen med 34,6 procent (graddagskorrigerat) och under åren 2008-2013 har vi sänkt förbrukningen för fastighetsel med 24,6 procent. Skulle alla fastighetsägare i Sverige göra motsvarande sänkningar så kan vi spara minst 3,5 TWh. Det motsvarar produktionen vid ett stort kraftverk!

"Med små investeringar har vi nått stora besparingar och med hjälp av personalens engagemang och kunskap inom energieffektivisering visar vi att det är möjligt att nå väldigt långt även i äldre fastigheter. Nu har vi plockat de lågt hängande frukterna och behöver ta nästa steg i hållbarhetsfrågorna", säger Humlegårdens hållbarhetschef Rebecka Yrlid.

Här kan du läsa mer om energieffektivisering och Green Fingerprint.

Kontakta gärna Frederic Otteskog, tel 08-678 92 72, om du har frågor kring Green Fingerprint och hur det kan hjälpa ditt företag att minska sin energiförbrukning.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer