Earth Hour 2014

Pressmeddelande den 24 mars 2014:

Vi på Humlegården Fastigheter vill inspirera till beteendeförändring så att vi tillsammans kan minska vår elförbrukning och därmed vår klimatpåverkan. Att helt enkelt uppmärksamma Earth Hour varje dag.

Earth Hour är en av världens största miljömanifestation intitierad av Världsnaturfonden, WWF. Hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme på lördag den 29 mars. Släckningen är en symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna att ta klimatförändringarna på allvar.

Vi på Humlegården Fastigheter tycker att frågan är större än så och vill därför inspirera till en beteendeförändring som skulle kunna leda till att Earth Hour uppmärksammas varje dag, 365 dagar om året.

Genom att erbjuda våra hyresgäster vår Green Fingerprint-app möjliggör vi för dem att följa sin elförbrukning i realtid. Släcker man lampan så bidrar man också till en minskad elförbrukning och i förlängningen en mindre klimatpåverkan.

Under perioden 2004-2013 har Humlegården sänkt energiförbrukningen för uppvärmningen med 34,6 procent (graddagskorrigerat) och under åren 2008-2013 har vi sänkt förbrukningen för fastighetsel med 24,6 procent. Skulle alla fastighetsägare i Sverige göra motsvarande sänkningar så kan vi spara minst 3,5 TWh. Det motsvarar produktionen vid ett stort kraftverk!

"Med små investeringar har vi nått stora besparingar och med hjälp av personalens engagemang och kunskap inom energieffektivisering visar vi att det är möjligt att nå väldigt långt även i äldre fastigheter. Nu har vi plockat de lågt hängande frukterna och behöver ta nästa steg i hållbarhetsfrågorna", säger Humlegårdens hållbarhetschef Rebecka Yrlid.

Här kan du läsa mer om energieffektivisering och Green Fingerprint.

Kontakta gärna Frederic Otteskog, tel 08-678 92 72, om du har frågor kring Green Fingerprint och hur det kan hjälpa ditt företag att minska sin energiförbrukning.Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer