Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Pressmeddelande den 17 oktober 2014:

På måndag den 20 oktober får elbussen ny körsträcka. Tidigare har bussen trafikerat Hagalund – Solna centrum men efter den utvärdering som nu gjorts har vi valt att prova nya kommunikationspunkter.

Som ett komplement till kollektivtrafiken har vi sedan i mars kört sträckan Solna C – Hagalund med vår elbuss. En utvärdering av de sex månader bussen varit i trafik har gjorts och av denna kan vi konstatera att antalet resenärer är relativt lågt. Vi har också fått önskemål om att bussen bör trafikera större kommunikationspunkter. Därför vill vi nu prova en annan sträckning, Karlbergs station – S:t Eriksplan – Hagalund. Genom den nya sträckningen blir vår elbusslinje inte bara ett komplement till buss 70, utan också till hjälp för de hyresgäster som ansluter med pendeltåg och tunnelbanans gröna linje.
Från och med måndag den 20 oktober kommer därmed elbussen trafikera sträckan Karlbergs station – S:t Eriksplan – Hagalund. Precis som tidigare går bussen i skytteltrafik vardagar klockan 7-9 och 15-18, men med något längre tidsintervaller, cirka var 20 minut. Vår förhoppning är att detta ska göra det enklare att ta sig till och från Hagalund.Relaterade artiklar

Humlegården förbättrar kommunikationer med egen elbusslinje

Stockholm växer och inom några år kommer staden ha en miljon invånare. När tillväxttakten är hög och nya områden växer fram ställs tuffare krav på kollektivtrafiken. En egen busslinje blev svaret n...

Läs mer


Humlegården förstärker hållbarhetsarbetet genom ny roll

Hållbarhet är en central del i Humlegårdens verksamhet. För att kunna ta nästa steg i arbetet satsar nu bolaget på att utveckla den roll som ansvarar för att driva frågan.

Läs mer


Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i...

Läs mer