Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Pressmeddelande den 17 oktober 2014:

På måndag den 20 oktober får elbussen ny körsträcka. Tidigare har bussen trafikerat Hagalund – Solna centrum men efter den utvärdering som nu gjorts har vi valt att prova nya kommunikationspunkter.

Som ett komplement till kollektivtrafiken har vi sedan i mars kört sträckan Solna C – Hagalund med vår elbuss. En utvärdering av de sex månader bussen varit i trafik har gjorts och av denna kan vi konstatera att antalet resenärer är relativt lågt. Vi har också fått önskemål om att bussen bör trafikera större kommunikationspunkter. Därför vill vi nu prova en annan sträckning, Karlbergs station – S:t Eriksplan – Hagalund. Genom den nya sträckningen blir vår elbusslinje inte bara ett komplement till buss 70, utan också till hjälp för de hyresgäster som ansluter med pendeltåg och tunnelbanans gröna linje.
Från och med måndag den 20 oktober kommer därmed elbussen trafikera sträckan Karlbergs station – S:t Eriksplan – Hagalund. Precis som tidigare går bussen i skytteltrafik vardagar klockan 7-9 och 15-18, men med något längre tidsintervaller, cirka var 20 minut. Här finns en karta med hållplatserna markerade.
Vår förhoppning är att detta ska göra det enklare att ta sig till och från Hagalund.Relaterade artiklar

Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i...

Läs mer


Humlegårdens hållbarhetsarbete

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i och vårt bidrag i denna fråga utgår...

Läs mer


Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Med anledning av att Karlbergs pendeltågsstation stängs och Citybanan öppnar sin nya station vid Odenplan får elbussen en ny körsträcka.

Läs mer