Nybrogatan 15-17, ett bevarande- och förnyelseprojekt

Pressmeddelande den 16 maj 2014:

Humlegården Fastigheter har sedan 2005 i samarbete med Stockholm stad arbetat med att finna ett bra förslag att bevara Astoriahuset och utveckla bakomvarande gårdshus.

Det slutgiltiga planförslaget ställdes ut under december 2013 - januari 2014 och är en sammanvägning av olika aspekter där vi strävat efter att skapa bästa helhet. Den 20 mars 2014 lämnade Stadsbyggnadskontoret över ärendet till Stadsbyggnadsnämnden och föreslog att nämnden skulle godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfulllmäktige för beslut. Inför nämndens sammanträde den 10 april togs dock ärendet bort från agendan. Vi vet idag inte hur Stockholms stad vill driva projektet framöver.

Med denna information vill vi på Humlegården ge en bild av hur vi har arbetat och hur vi vill åstadkomma en bättre och mer levande stadsmiljö i området kring Astoriahuset.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer