Nybrogatan 15-17, ett bevarande- och förnyelseprojekt

Pressmeddelande den 16 maj 2014:

Humlegården Fastigheter har sedan 2005 i samarbete med Stockholm stad arbetat med att finna ett bra förslag att bevara Astoriahuset och utveckla bakomvarande gårdshus.

Det slutgiltiga planförslaget ställdes ut under december 2013 - januari 2014 och är en sammanvägning av olika aspekter där vi strävat efter att skapa bästa helhet. Den 20 mars 2014 lämnade Stadsbyggnadskontoret över ärendet till Stadsbyggnadsnämnden och föreslog att nämnden skulle godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfulllmäktige för beslut. Inför nämndens sammanträde den 10 april togs dock ärendet bort från agendan. Vi vet idag inte hur Stockholms stad vill driva projektet framöver.

Med denna information vill vi på Humlegården ge en bild av hur vi har arbetat och hur vi vill åstadkomma en bättre och mer levande stadsmiljö i området kring Astoriahuset.Relaterade artiklar

Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer


Därför ger hållbar finansiering en dubbel vinst

Gröna obligationer sänker räntekostnaden för Humlegården. Arbetet med gröna obligationer ökar dessutom värdet på fastigheterna. – Jag är säker på att vi inom ett par år kan finansiera oss till 100...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med rederiet Green City Ferries reser Humlegårdens hyresgäster gratis...

Läs mer