Nybrogatan 15-17, ett bevarande- och förnyelseprojekt

Pressmeddelande den 16 maj 2014:

Humlegården Fastigheter har sedan 2005 i samarbete med Stockholm stad arbetat med att finna ett bra förslag att bevara Astoriahuset och utveckla bakomvarande gårdshus.

Det slutgiltiga planförslaget ställdes ut under december 2013 - januari 2014 och är en sammanvägning av olika aspekter där vi strävat efter att skapa bästa helhet. Den 20 mars 2014 lämnade Stadsbyggnadskontoret över ärendet till Stadsbyggnadsnämnden och föreslog att nämnden skulle godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfulllmäktige för beslut. Inför nämndens sammanträde den 10 april togs dock ärendet bort från agendan. Vi vet idag inte hur Stockholms stad vill driva projektet framöver.

Med denna information vill vi på Humlegården ge en bild av hur vi har arbetat och hur vi vill åstadkomma en bättre och mer levande stadsmiljö i området kring Astoriahuset.Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer