Fastigheternas livscykel i fokus för Humlegårdens ledning

Pressmeddelande den 28 januari 2015:

Humlegården Fastigheters företagsledning har sedan årsskiftet en ny sammansättning. Ett tydligare hållbarhetsperspektiv genomsyrar gruppen. Varje del i fastigheternas livscykel finns representerad och därmed får hållbarhet ur flera perspektiv en central roll.

Företagsledningen hos Humlegården Fastigheter har de senaste tio åren bestått av representanter från kommersiell och teknisk förvaltning, ekonomi- och finans, projekt samt HR. Områdena hållbarhet, som adderades 2013, och arkitektur som fick en given plats i företagsledningen 2014, ger tillsammans med de övriga delarna ett helhetsperspektiv på fastigheterna och verksamheten.

Från och med årsskiftet består ledningsgruppen av nio personer fördelat på fyra kvinnor och fem män.

Humlegårdens ledningsgrupp består av Per-Arne Rudbert (vd), Marie Edling (personalchef), Anna-Karin Hag (ekonomi- och finanschef), David Johansson (fastighetschef), Maria Lidström (chef Investering och Utveckling), Peter Lind (fastighetschef), Daniel Markström (arkitekturchef), Per Rosén (chef Drift och Teknik) och Rebecka Yrlid (hållbarhetschef).Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer