Hållbar innovation finns att hämta i rymden

Rymdföretaget Umbilical Design och fastighetsbolaget Humlegården Fastigheter inleder samarbete för att undersöka hur rymdtekniköverföring kan driva hållbara lösningar och innovation i fastighetsbranschen.

Humlegården Fastigheter och rymdföretaget Umbilical Design, som arbetar med att överföra teknik som används i rymden till svensk industri, har inlett ett samarbete. Tillsammans ska de undersöka hur Sverige kan bli bäst i Europa på att driva hållbart byggande, genom att använda teknik utvecklad för rymden.

”Hur är rymden kopplad till hållbarhet? En vanlig uppfattning är att dessa två begrepp ligger långt ifrån varandra. En rymdfärja eller en framtida månbas är tvärtom något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror måste hushållas med och i största möjliga mån kunna återvinnas”, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design.

”Den ökande urbaniseringen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer är viktigt. Det går inte längre att gräva där vi står, nya tankesätt och samarbeten krävs för att driva utvecklingen, därför har vi valt att samarbeta med Umbilical Design”, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter.

Rymdtekniköverföring handlar om att hitta teknologier och koncept inom rymdindustrin som kan tillämpas på andra områden, som till exempel inom bygg- och fastighetsbranschen eller för hållbar stadsplanering.


För mer information kontakta:
Cecilia Hertz, vd Umbilical Design, e-post: cecilia.hertz@umbilicaldesign.se, tel. +46 70 575 46 51
Rebecka Yrlid, hållbarhetschef Humlegården Fastigheter, e-post: rebecka.yrlid@humlegarden.se, tel. +46 70 678 01 61

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design AB är kontrakterade av ESA, European Space Agency, som 1 av 14 företag i Europa, med uppdraget att utveckla samarbeten mellan rymdindustrin och näringslivet. Uppdraget innebär att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har även nyligen blivit utnämnda av ESA att vara ”lead” inom nätverket för Construction & Furniture. Umbilical Design har 15 års erfarenhet inom rymdindustrin och är även med i Space Architecture Network som 1 av 40 medlemmar i världen. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer.www.umbilicaldesign.se

Down to Earth (DTE) är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya hållbara produkter och tjänster, med material, teknologier och kunskap från rymdindustrin.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer