Hållbar innovation finns att hämta i rymden

Rymdföretaget Umbilical Design och fastighetsbolaget Humlegården Fastigheter inleder samarbete för att undersöka hur rymdtekniköverföring kan driva hållbara lösningar och innovation i fastighetsbranschen.

Humlegården Fastigheter och rymdföretaget Umbilical Design, som arbetar med att överföra teknik som används i rymden till svensk industri, har inlett ett samarbete. Tillsammans ska de undersöka hur Sverige kan bli bäst i Europa på att driva hållbart byggande, genom att använda teknik utvecklad för rymden.

”Hur är rymden kopplad till hållbarhet? En vanlig uppfattning är att dessa två begrepp ligger långt ifrån varandra. En rymdfärja eller en framtida månbas är tvärtom något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror måste hushållas med och i största möjliga mån kunna återvinnas”, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design.

”Den ökande urbaniseringen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer är viktigt. Det går inte längre att gräva där vi står, nya tankesätt och samarbeten krävs för att driva utvecklingen, därför har vi valt att samarbeta med Umbilical Design”, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter.

Rymdtekniköverföring handlar om att hitta teknologier och koncept inom rymdindustrin som kan tillämpas på andra områden, som till exempel inom bygg- och fastighetsbranschen eller för hållbar stadsplanering.


För mer information kontakta:
Cecilia Hertz, vd Umbilical Design, e-post: cecilia.hertz@umbilicaldesign.se, tel. +46 70 575 46 51
Rebecka Yrlid, hållbarhetschef Humlegården Fastigheter, e-post: rebecka.yrlid@humlegarden.se, tel. +46 70 678 01 61

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design AB är kontrakterade av ESA, European Space Agency, som 1 av 14 företag i Europa, med uppdraget att utveckla samarbeten mellan rymdindustrin och näringslivet. Uppdraget innebär att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har även nyligen blivit utnämnda av ESA att vara ”lead” inom nätverket för Construction & Furniture. Umbilical Design har 15 års erfarenhet inom rymdindustrin och är även med i Space Architecture Network som 1 av 40 medlemmar i världen. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer.www.umbilicaldesign.se

Down to Earth (DTE) är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya hållbara produkter och tjänster, med material, teknologier och kunskap från rymdindustrin.Relaterade artiklar

Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i...

Läs mer


Humlegårdens hållbarhetsarbete

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i och vårt bidrag i denna fråga utgår...

Läs mer


Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Med anledning av att Karlbergs pendeltågsstation stängs och Citybanan öppnar sin nya station vid Odenplan får elbussen en ny körsträcka.

Läs mer