Humlegården Fastigheter får bin som hyresgäster

Pressmeddelande den 29 maj 2015:

För att gynna den biologiska mångfalden och uppmärksamma binas viktiga funktion har Humlegården Fastigheter placerat en bikupa utanför fastigheten Stora Blå i Solna. I bikupan, som vi har döpt till Lilla Blå, arbetar cirka 60 000 bin för att göra stadens utemiljöer grönare.

Varje år försvinner många växtarter till följd av att bina blir färre. Eftersom de pollinerar 76 procent av all odlad mat i Europa har de en betydelsefull roll i vårt ekosystem. De är viktiga både för en hållbar stadsutveckling och för människans välbefinnande.

Företaget som sköter om bina åt Humlegården Fastigheter heter Bee Urban. Läs mer om hur bin och andra pollinerande insekter bidrar till levande stadsmiljöer på www.beeurban.se.

Här följer några vanliga frågor och svar om bin:

  • Vems är bina?

Bee Urban är biodlare och sköter om Humlegårdens bin för att se till att drottningen och bi-samhället mår och gör gott.

  • Är bin farliga?

Nej, bara om man är allergisk mot bi-stick och blir stucken som man ska man söka vård. 90 procent av biallergiker i Sverige är biodlare, det är nämligen en allergi man utvecklar om man har anlag och blir stucken många gånger. Dessutom äter de bara nektar och pollen så de dras ytterst sällan till vår mat varför de sällan stör oss människor.

  • Är det farligt att vistas i närheten?

Nej, bin sticker inte människor utom när man klämmer dem eller går in i deras kupa på ett oförsiktigt sätt.

  • Är det skillnad på bin och getingar?

Ja, getingen är till skillnad från biet intresserad av det vi äter och vistas därför oftare runt oss. Biet däremot är vegetarian och gillar bara blommor. På utseendet ser man skillnad genom att bina är mer ludna och lite ”knubbigare” över midjan. Getingar är precis lika viktiga i ekosystemet som bin, de håller nere många parasiter på våra växter, äter knott och mygg samt pollinerar.Relaterade artiklar

Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i...

Läs mer


Humlegårdens hållbarhetsarbete

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i och vårt bidrag i denna fråga utgår...

Läs mer


Humlegårdens elbuss får ny körsträcka

Med anledning av att Karlbergs pendeltågsstation stängs och Citybanan öppnar sin nya station vid Odenplan får elbussen en ny körsträcka.

Läs mer