Humlegården i topp med minskad energianvändning

Pressmeddelande den 29 januari 2015:

Långsiktig och fokuserad energieffektivisering av fastigheterna har lett till att Humlegården Fastigheters energianvändning ligger 57 procent under branschgenomsnittet för lokaler.

I äldre fastigheter handlar det om att hitta brister i byggnaderna som påverkar energiförbrukningen och hyresgästernas komfort. Genom modern teknik och smarta system övervakas alla fastigheter, det ingår i den dagliga fastighetsskötseln.

”Förvaltningen av våra fastigheter har förändrats genom åren. Tidigare handlade det mest om att hålla rent och snyggt i husen, byta lampor och se till att passerbrickor fungerade. Idag har vi sammanlänkade it-system som styr mycket i fastigheterna. Det ställer såklart krav på högre kompetens hos våra fastighetstekniker. Tack vare dem kan vi hela tiden optimera energiförbrukningen. Det ger inte bara positiv effekt på miljön, det går också hand i hand med ökad kundnöjdhet”, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter.

Enligt Energimyndigheten ska Sverige minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050. För att nå målen krävs att hela fastighetsbranschen satsar på energieffektivisering inom alla områden.

”Många andra fastighetsägare jobbar med frågan men har faktiskt inte nått lika långt. Att vår energianvändning ligger så långt under branschgenomsnittet, hela 57 procent, visar att ett långsiktigt och engagerat arbete är nyckeln. Energieffektivisering är en del av vårt hållbarhetsarbete och väl integrerat i den dagliga verksamheten sedan länge”, kommenterar Rebecka Yrlid.

För mer information kontakta:

Jeanette Ljungberg, kommunikatör, Humlegården Fastigheter
e-post: jeanette.ljungberg@humlegarden.se, tel: 08-678 92 28Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer