Humlegården satsar på elfordon

Pressmeddelande den 6 mars 2015:

Humlegården Fastigheter vill uppmuntra sina kunder att välja elbilar framför fossilberoende fordon. Därför ges nu möjlighet att hyra parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar i fastighetsbolagets samtliga garage. Sedan tidigare kör företaget sin egen elbuss, ett annat sätt att få miljö- och kundnytta att samverka.

Att minska användningen av fossila bränslen är nödvändigt för att nå de energipolitiska målen. För detta krävs att även fastighetssektorn tar utmaningarna på allvar. Att göra det enklare för hyresgästerna att välja elbilar är något fastighetsbolagen kan bidra med. Humlegården Fastigheter uppgraderar därför samtliga garage för att kunna erbjuda parkeringsplatser med laddstolpar. I det nya parkeringshuset som Humlegården bygger i Solna, förses 42 platser med laddstolpar. Möjlighet finns också att utöka med lika många allteftersom behovet ökar. Det visar att frågan är aktuell och tas på allvar.

”Genom att förse våra garage med laddstolpar, hjälper vi inte bara våra hyresgäster att göra det enklare att använda och ladda sin elbil, vi främjar även utbyggnaden av infrastrukturen för elfordon”, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter.

All el som Humlegården köper kommer från förnybara källor och vattenkraft är den produktionskälla som används. Satsningen på elfordon påbörjades för drygt ett år sedan då företaget startade en egen elbusslinje. Elbussen, som då var Stockholms första, är ett gott exempel på hur kundnytta kan kombineras med hållbara innovativa lösningar.

”Elbusslinjen startade vi eftersom vi ville hjälpa våra hyresgäster att på ett smidigare sätt ta sig till och från sina arbetsplatser i Hagalund. Vi resonerar som så att om vi kan hjälpa våra kunder samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö, då har vi uppnått ett av våra största mål, och alla vinner på det”, säger Rebecka Yrlid.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer