Swedbanks huvudkontor vinner internationellt fastighetsutvecklingspris

Pressmeddelande den 8 oktober 2015:

Det som gör priset unikt är att organisationen Urban Land Institute bedömer projekten i sin helhet. Förutom god arkitektur väger man även in faktorer som hållbarhet, innovationer, bidrag till stadsutvecklingen, samt genomförande. Vinnande projekt anses representera en helhet på absolut högsta globala nivå.

Juryns motivering är att de vinnande projekten på ett tydligt sätt visar hur innovation och design interagerar med stadens utveckling, och skapar meningsfulla upplevelser för samhället de verkar i.

Swedbanks huvudkontor, som är ritat av den danska arkitektbyrån 3XN, är utformat för att uttrycka bankens kärnvärden; enkel, öppen och omtänksam. Med sin trippla V-form upplevs de olika avdelningarna som en sammanhängande helhet, där de 2500 medarbetarna kommer närmare varandra än i ett traditionellt kontor.

Vårt nya huvudkontor är en del av en större förändringsresa. Den måste ses i ljuset av den pågående digitaliseringen som ger våra kunder nya möjligheter och ställer andra krav på hur vi arbetar i banken. Det var ett stort beslut att lämna city för att skapa en framtidsmiljö som ger oss ytterligare förutsättningar att stärka bankens konkurrenskraft. Mot denna bakgrund är det glädjande att vi uppmärksammas även internationellt, säger Michael Wolf, VD Swedbank.

För Humlegården Fastigheter, fastighetsägare och förvaltare av Swedbanks huvudkontor, är priset en bekräftelse på ett lyckat samarbete mellan byggherre, hyresgäst och kommun.

Det känns otroligt hedrande att Urban Land Institute uppmärksammar projektet och därmed allas insats. Det är samtidigt ett kvitto på att vårt fokus på arkitektur och hållbarhet håller högsta internationella klass, inflikar Per-Arne Rudbert, VD Humlegården Fastigheter.

För Sundbyberg stad har huvudkontoret bidragit till ett ökat stadsliv och fler etableringar av handel och service.

Det är extra glädjande eftersom att ULI Global Awards for Excellence ser till helheten och ger tyngd åt de samhällsmässiga aspekterna i sin bedömning. Swedbanks fantastiska kontor har bidragit till ett ökat intresse för Sundbybergs centrala delar samt kommunen i stort, betonar Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:

Daniel Markström, arkitekturchef, Humlegården Fastigheter AB.
Tel: 08-678 92 23, E-post: daniel.markstrom@humlegarden.se

Andreas Collin, marknadsansvarig, Humlegården Fastigheter AB.
Tel: 08-678 92 28, E-post: andreas.collin@humlegarden.se

Länk till pressbilder. Vänligen ange fotograf: Adam Mörk.

 

Om Urban Land Institute:

Urban Land Institute är en världsomspännande organisation samt utbildningsinstitut med 36 000 medlemmar. Det är ett multidisciplinärt branschforum som verkar för hållbara samhällsutvecklingsprojekt runt om i världen. Priset Global Awards for Excellence delas ut för 36 gången och tillfaller i år Swedbank.Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer