Humlegården vill minska slit och släng

Miljontals kvadratmeter slitna mattor kastas bort varje år. Ofta bränns de eller dumpas i deponier, vilket är ett enormt resursslöseri. Tänk om de istället kunde tas om hand så att gamla mattor kunde bli nya.

För Humlegården Fastigheter är hållbarhet en högt prioriterad ledningsfråga. Allt Humlegården gör i en fastighet ska hålla över tiden. En stor del av Humlegårdens verksamhet består av hyresgästanpassningar i befintliga lokaler. Vid dessa arbeten sker ett betydande resursslöseri i form av utrivning av material som fortfarande har lång livslängd kvar.

I Humlegårdens ansvar ligger inte bara att tillhandahålla bra lokaler utan också att utveckla branschen och ställa högre krav på leverantörer. Det sker bland annat genom att samarbeta med företag som kommit långt avseende design av material och produkter som kan återanvändas och återvinnas gång på gång.

– Det minsta man kan begära är att vi erbjuder ett system som bidrar till kretsloppet, och där vi kan ta tillbaka våra egna material. Slit och släng är inte hållbart, betonar Humlegårdens hållbarhetschef Rebecka Yrlid.


Cradle to Cradle

Humlegården har ingått ett samarbetsavtal med Tarkett gällande Desso textilgolv, där alla kunder erbjuds återvinningsbara textilmattor som är Cradle to Cradle-certifierade. Det innebär att när en matta ska bytas ut så hämtar Tarkett den och skickar tillbaka till Desso-fabriken för återanvändning. Den gamla mattan blir till en ny matta. Även transporterna optimeras så att bilarna aldrig går tomma och Humlegården behöver inte längre slänga mattor på deponi.

– Vi tilltalades av Dessos vision att mattorna redan idag kan återvinnas, att de uteslutande består av godkända komponenter och att den energi som används för framställningen av mattorna är helt förnyelsebar. Dessutom kan produkterna tas tillbaka och återanvändas i tillverkning av nya produkter. Det är en vision som vi mer än gärna skriver under på, avslutar Rebecka Yrlid.

För mer information, kontakta:

Rebecka Yrlid, hållbarhetschef. Tel 08-678 92 89. E-post: rebecka.yrlid@humlegarden.se

Bild:

EcoBase-mattor från Desso i kombination med massivt trägolv i Fastigheten Bremen 4, Tegeluddsvägen 21.

Fotnot:

Cradle to Cradle-principerna grundas på en cirkulär ekonomi-modell, inspirerad av naturens egen cykel, där allt som produceras är konstruerat så att det kan återanvändas eller återvinnas, tekniskt eller biologiskt. Modellen ersätter den traditionella, linjära ekonomin med tillverkning-konsumtion-avfall. Cradle to Cradle är utvecklat av kemiprofessorn Michael Braungart och arkitekten William McDonough. De beskriver konceptet i sin bok Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer