Solna strand väcker stor nyfikenhet

Solna strand har förändrats drastiskt de senaste åren i takt med att fastighetsägarna, med Humlegården, den största privata fastighetsägaren i Solna Strand, i spetsen, har ökat sin satsning där. För stockholmaren ringer det förmodligen en klocka när tunnelbanestationen Vreten nämns, som 2013 bytte namn från just Vreten till Solna Strand. I dag arbetar över 10 000 personer i Solna Strand och stora huvudkontor blandas med mindre kontor.

Inom kort påbörjas uppförandet av Grow, två kontorsfastigheter vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter. Arbetsförmedlingens nya huvudkontor med 1 200 anställda kommer placeras i större delen av byggnaderna, ritade av Tham & Videgård Arkitekter.

– Tillsammans med Sundbyberg, Solna Business Park och Solna Strand bildas ett enormt arbetsplatsområde. En av de största fördelarna med Solna Strand är kommunikationerna. Det är på sätt och vis bättre kommunikationer än T-centralen i och med att alla trafikslag finns här, som tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar och det är nära till både Bromma flygplats och Arlanda. Det gör området lättåtkomligt oavsett vart i Stockholm man bor, säger Maria Lidström.

I det vinnande tävlingsförslaget kombinerade Tham & Videgård Arkitekter vacker funktionell arkitektur med Humlegårdens höga krav på långsiktig hållbarhet. Foto: Humlegården


Funktionell arkitektur med långsiktig hållbarhet

I det vinnande tävlingsförslaget kombinerade Tham & Videgård Arkitekter vacker funktionell arkitektur med Humlegårdens höga krav på långsiktig hållbarhet. Då det sedan tidigare finns många stora byggnader i området har arkitekterna varit måna om att bryta ner skalan, och Grow utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer. Fasaden utgörs av tegel och knyter därmed an till övriga delar av Solna strand.

– Inspiration till byggnadernas skala, placering och materialitet kommer från områdets specifika karaktär som vi vill stödja och utveckla. De två husens uppdelning i tre mindre volymer ger lokalerna fler öppna hörnlägen med utblickar i olika väderstreck samtidigt som skyddade solbelysta uterum skapas i gatunivå, säger arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård.

Grunden i det Solna Strand som nu växer fram är grönska, närheten till vatten, och en utökad service, menar Lidström.

– Grönska är mer än bara planteringar, det är cykelstråk, gångstråk och platser där man kan mötas. Närheten till vattnet skapar också en känsla av öppenhet. Det är viktigt att vi inte bara uppför en massa byggnader där folk kan arbeta, vi tänker lika mycket på det som händer mellan byggnaderna och i bottenvåningarna, och på vad som egentligen får människor att trivas på en plats. Många tänker säkert på Solna Strand som ett industriområde, fast det inte är så i dag. Den här stadsdelen bjuder på många kvalitéer redan idag, och mycket kommer att hända under de närmsta åren, potentialen är fantastisk, säger hon.

Nyligen togs det första spadtaget för Grow Hotel som med sina 170 rum och restaurang kommer att öka servicen i området då det slår upp sina portar under hösten 2018. Foto: Humlegården

Hotell med 170 rum

Målet är att skapa ett område som kombinerar kontorsfastigheter och bostadshus. Det ska vara levande kvarter med restauranger, butiker och puls alla dygnets timmar. Nyligen togs det första spadtaget för Grow Hotel som med sina 170 rum och restaurang kommer att öka servicen i området då det slår upp sina portar under hösten 2018. Bakom arkitekturen står den danska arkitektfirman 3XN, som också ritat Swedbanks nya huvudkontor, beläget strax intill.

– Grow Hotel är utformat som en bumerang, och skiljer sig på så sätt från det intilliggande Stora Blå och dess vinkelräta form. Placeringen och formen skapar nya platser för rekreation och möten i utomhusmiljön. Den mjuka v-formen vänder sig mot parken bakom hotellet och drar uppmärksamheten till sig genom sin uttrycksfulla form. Aluminiumfasaden är tredimensionell och materialet kommer att bjuda på ett fint samspel mellan ljus och skugga, säger Marie Hesseldahl Larsen, partner, 3XN.

Humlegården kommer också att göra en stor omarbetning av landskapet i hela området där de nya fastigheterna uppförs, där målet är att binda samman det nya med det gamla och skapa en enhelhet och addera funktioner som är mer i linje med den framtida visionen för området.

För att stråken ska bli mer cykel- och fotgängarvänliga görs hela grundstrukturen om, eftersom många av de befintliga vägarna mellan fastigheterna ursprungligen utformats för fordonstrafik. Tillsammans med LAND landskapsarkitekter har 3XN utformat en idé som innehåller öppna platser, integrerade utemöbler och promenadstråk som kopplar samman byggnaderna i området.

– Arkitekterna och deras tolkning av vår brief för ett specifikt uppdrag är grunden för allt, samarbetet är enormt viktigt och vi sätter stor vikt vid att arbeta både med yngre, nya arkitektföretag och med de mer väletablerade. På det sättet får vi in nya tankesätt hela tiden, säger Maria Lidström.Relaterade artiklar

Vi deltar i Open House 2023

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer