Byggstart för Astoria Stockholm

Pressmeddelande den 28 april 2017:

Humlegårdens vision för Astoria Stockholm kombinerar det bästa från nu och då och säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till.

– Vi är glada över beslutet, som innebär att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med Astoria, säger Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling på Humlegården. Vi har under planprocessens skeden tagit de yttranden som inkommit på stort allvar och är mycket stolta över det projekt vi nu ska få realisera, säger Maria Lidström.

Humlegården kännetecknas av en långsiktighet och arbetar efter tesen att god arkitektur ska vara hållbar och berika stadsrummet. Projektet består av två delar där man både bevarar och utvecklar kvarteret. Renoveringen av Astoriahuset mot Nybrogatan är omfattande och innebär att fastigheten återfår sin forna glans genom en varsam restaurering där originaldetaljer tas fram. Ambitionerna i arbetet med den nya delen, som uppförs mot gränden där en del av den befintliga fastigheten rivs, är även de mycket höga och uppdraget har tilldelats den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.

Med en bred majoritet antog kommunfullmäktige detaljplanen i december 2015. Planen överklagades men nu har den sista instansen, mark- och miljööverdomstolen, meddelat att de inte ger prövningstillstånd avseende Riddaren 18 och att mark- och miljödomstolens avgörande därmed står fast. Detta innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Humlegårdens utveckling av fastigheten Riddaren 18 kan påbörjas. Entreprenadarbeten inleds efter sommaren och från byggstart beräknas projektet ta omkring 2,5 år.

Astoria Stockholm kommer att innehålla både bostäder och kontor. Mer information om försäljningen av bostäder samt uthyrning av kontor presenteras efter halvårsskiftet.

www.astoriastockholm.se

För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling, Humlegården Fastigheter AB
Tel: 08-678 90 64
E-post:maria.lidstrom@humlegarden.seRelaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer