Byggstart för Astoria Stockholm

Pressmeddelande den 28 april 2017: Humlegården har arbetat med utvecklingen av fastigheten Riddaren 18 på Nybrogatan i Stockholm sedan 2005, i nära samarbete med Stockholm stad. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren. I projektet bevaras och renoveras en fastighet från 1870-talet samtidigt som det också tillförs en ny byggnad av absoluta toppklass.

Humlegårdens vision för Astoria Stockholm kombinerar det bästa från nu och då och säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till.

– Vi är glada över beslutet, som innebär att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med Astoria, säger Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling på Humlegården. Vi har under planprocessens skeden tagit de yttranden som inkommit på stort allvar och är mycket stolta över det projekt vi nu ska få realisera, säger Maria Lidström.

Humlegården kännetecknas av en långsiktighet och arbetar efter tesen att god arkitektur ska vara hållbar och berika stadsrummet. Projektet består av två delar där man både bevarar och utvecklar kvarteret. Renoveringen av Astoriahuset mot Nybrogatan är omfattande och innebär att fastigheten återfår sin forna glans genom en varsam restaurering där originaldetaljer tas fram. Ambitionerna i arbetet med den nya delen, som uppförs mot gränden där en del av den befintliga fastigheten rivs, är även de mycket höga och uppdraget har tilldelats den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.

Med en bred majoritet antog kommunfullmäktige detaljplanen i december 2015. Planen överklagades men nu har den sista instansen, mark- och miljööverdomstolen, meddelat att de inte ger prövningstillstånd avseende Riddaren 18 och att mark- och miljödomstolens avgörande därmed står fast. Detta innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Humlegårdens utveckling av fastigheten Riddaren 18 kan påbörjas. Entreprenadarbeten inleds efter sommaren och från byggstart beräknas projektet ta omkring 2,5 år.

Astoria Stockholm kommer att innehålla både bostäder och kontor. Mer information om försäljningen av bostäder samt uthyrning av kontor presenteras efter halvårsskiftet.

www.astoriastockholm.se

För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling, Humlegården Fastigheter AB
Tel: 08-678 90 64
E-post:maria.lidstrom@humlegarden.seRelaterade artiklar

Kreativt samarbete skapade mötesplats

En spektakulär installation har gett nytt liv åt fastigheten Blasieholmen 55. Tillsammans med arkitekt Thomas Eriksson skapades en mötesplats i fastighetens ljusgård. Där möts besökaren nu av en st...

Läs mer


Humlegården deltar i Open House 2017

Humlegården är återigen stolt partner till arkitekturfestivalen Open House Stockholm, som går av stapeln den 6–8 oktober 2017. Genom sin medverkan vill Humlegården bidra till ett ökat intresse för...

Läs mer


Ny kontorsfastighet i Solna signerad stjärnarkitekter

När fastighetsbolaget Humlegården tar nästa steg i utvecklingen av Solna strand förvandlas en stor parkering till en toppmodern kontorsfastighet. Ett område som tidigare utformats efter den bilburn...

Läs mer