Byggstart för Astoria Stockholm

Pressmeddelande den 28 april 2017:

Humlegårdens vision för Astoria Stockholm kombinerar det bästa från nu och då och säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till.

– Vi är glada över beslutet, som innebär att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med Astoria, säger Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling på Humlegården. Vi har under planprocessens skeden tagit de yttranden som inkommit på stort allvar och är mycket stolta över det projekt vi nu ska få realisera, säger Maria Lidström.

Humlegården kännetecknas av en långsiktighet och arbetar efter tesen att god arkitektur ska vara hållbar och berika stadsrummet. Projektet består av två delar där man både bevarar och utvecklar kvarteret. Renoveringen av Astoriahuset mot Nybrogatan är omfattande och innebär att fastigheten återfår sin forna glans genom en varsam restaurering där originaldetaljer tas fram. Ambitionerna i arbetet med den nya delen, som uppförs mot gränden där en del av den befintliga fastigheten rivs, är även de mycket höga och uppdraget har tilldelats den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.

Med en bred majoritet antog kommunfullmäktige detaljplanen i december 2015. Planen överklagades men nu har den sista instansen, mark- och miljööverdomstolen, meddelat att de inte ger prövningstillstånd avseende Riddaren 18 och att mark- och miljödomstolens avgörande därmed står fast. Detta innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Humlegårdens utveckling av fastigheten Riddaren 18 kan påbörjas. Entreprenadarbeten inleds efter sommaren och från byggstart beräknas projektet ta omkring 2,5 år.

Astoria Stockholm kommer att innehålla både bostäder och kontor. Mer information om försäljningen av bostäder samt uthyrning av kontor presenteras efter halvårsskiftet.

www.astoriastockholm.se

För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling, Humlegården Fastigheter AB
Tel: 08-678 90 64
E-post:maria.lidstrom@humlegarden.seRelaterade artiklar

Detaljerna bakom Astoriahusets förvandling

På Nybrogatan 15-17 i Stockholm sker just nu en omfattande restaurering av den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria, samtidigt som kvarteret också får ett nytillskott...

Läs mer


Nytt konstverk på Engelbrektsplan

I nära anslutning till Humlegårdens kontor på Engelbrektsplan invigdes under hösten konstverket "ÅR TAL", som syftar till den långa relationen mellan Sverige och Finland.

Läs mer


Kreativt samarbete skapade mötesplats

En spektakulär installation har gett nytt liv åt fastigheten Blasieholmen 55. Tillsammans med arkitekt Thomas Eriksson skapades en mötesplats i fastighetens ljusgård. Där möts besökaren nu av en st...

Läs mer