Humlegården i Almedalen 2017

Pressmeddelande den 30 juni 2017:

Almedalen står inför dörren och självklart är vi på Humlegården på plats. Kontakta oss gärna om du vill prata om stadsutveckling, fastighetsförvaltning, hållbarhet eller arkitektur!  Vi deltar även i flera spännande seminarium och paneldebatter:

Hur skapar vi hållbara lösningar för framtidens stadsbor?

Måndag 3 juli kl 08.30-10.00, Visby Kongress
Medverkande Humlegården: Rebecka Yrlid, hållbarhetschef

När vi blickar mot 2030 och FN:s hållbarhetsmål framgår det tydligt att vi måste sätta modiga visionära mål för att urbaniseringen ska lyckas. Under ledning av Mattias Goldmann, VD på Fores, diskuteras utmaningar och drivkrafter för att investera i hållbara lösningar för framtidens stadsbor. När alltfler väljer att flytta in i städerna, hur vill vi och kommande generationer bo, leva och verka?

Inledningstalare: Claes Tingvall, initiativtagare till Nollvisionen

I panelen:
Rebecca Yrlid, Hållbarhetschef Humlegården
Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket
Sofia Gjerstad, Hållbarhetschef Uppsala Kommun
Mats Påhlsson, Divisionschef ÅF Infrastructure
Lovisa Sterner, vVD Ungdomsbarometern


Plats för alla – lika självklart som svårt

Måndag 3 juli kl. 09.00, Business Arena, Burmeister
Medverkande Humlegården: David Johansson, fastighetschef

I dagens urbaniserade värld är det viktigt att alla känner sig välkomna i staden, både vad gäller tillgång till bostad men även i de gemensamma rummen. Vilka är utmaningarna när mångfalden styr utvecklingen? Hur ska vi tänka i stadsutvecklingen för att motverka de ökande sociala klyftorna i samhället?

Moderator: Anna Molén, stadsutvecklingsstrateg, planarkitekt, Tyréns

I panelen:
David Johansson, fastighetschef, Humlegården
Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun
Katarina Fredrika, stadskreatör, Nacka kommun
Annica Carlsson, vd, Equator
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Sarah Delshad, frilansjournalist och föreläsare


Vad är det attraktiva kontorserbjudandet?

Måndag 3 juli kl 13.45, Business Arena, Burmeister
Medverkande Humlegården: Peter Lind, fastighetschef

I Stockholm är avsaknaden av kontorsytor stor och vi ser nya rekordnivåer på hyror. Samtidigt är marknaden i förändring där flexibilitet efterfrågas, både vad gäller ytor men också hyreskontrakt. Var behöver en förvaltare ha sitt fokus i dagens kontorsmarknad? Vad efterfrågar blivande hyresgäster när det ska signas hyreskontrakt? Hur går tankarna när det ska utvecklas nya kontorsytor?

Moderator: Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige

I panelen:
Peter Lind, fastighetschef, Humlegården
Lars Edberg, chef förvaltning, AFA Fastigheter
Micael Averborg, affärsutvecklingschef, Vectura
Daniel Markström, regionchef stadsprojekt Stockholm, Jernhusen


Klimat, energi och miljö– hur effektiviserar man det befintliga beståndet på bästa sätt?

Tisdag 4 juli kl.14.30, Business Arena, Burmeister
Medverkande Humlegården: David Johansson, Fastighetschef

Nya och smarta hus i all ära, men en av de största klimatbovarna i den byggda miljön är gamla och dåligt isolerade hus. I Sverige där behovet för klimatreglering inomhus är stort blir problemet ännu mer påtagligt. Energieffektivisering har varit en tydlig trend de senaste åren men hur långt har man egentligen kommit?

Moderator: Jahn Wahlbäck, seniorkonsult, Fasticon

I panelen:
David Johansson, fastighetschef, Humlegården
Peter Lundstedt, fastighetsdirektör, Willhem
David Lindgren, hållbarhetsansvarig, Ramböll Sverige
Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling, VasakronanRelaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer