Kreativt samarbete skapade mötesplats

En spektakulär installation har gett nytt liv åt fastigheten Blasieholmen 55. Tillsammans med arkitekt Thomas Eriksson skapades en mötesplats i fastighetens ljusgård. Där möts besökaren nu av en stor stålkonstruktion som fått namnet Nexus, efter det latinska ordet för förbindelse.

I hjärtat av Stockholms finansdistrikt, Blasieholmen, äger fastighetsbolaget Humlegården kontorsfastigheten Blasieholmen 55. Fastigheten, som är belägen där Hovslagargatan möter Blasieholmsgatan, bestod ursprungligen av två byggnader som uppfördes som bostadshus 1889-1901 respektive 1908-1910. Sedan många år tillbaks finns här främst kontor. När Humlegården år 2005 förvärvade fastigheten gjordes en omfattande renovering för att höja lokalernas standard och återskapa de generösa och öppna ytorna. I arbetet togs stor hänsyn till byggnadens ursprungliga arkitektur och invändigt har stuckaturer, friser och fönsternischer återskapats.

Målet: Förstärka helhetsupplevelsen

Sedan 2009 har advokatfirman Cederquist sitt kontor i fastigheten. I dialogen mellan hyresvärd och hyresgäst framkom att det saknades en yta för informella möten och samtal. Man upplevde också att den stora ljusgården i huskroppens mitt saknade gravitationskraft.

För Humlegården är arkitektur en central del i verksamheten och som långsiktiga ägare ser man en direkt koppling mellan kundnöjdhet, lönsamhet, hållbarhet och god arkitektur. För att utveckla ljusgården på Blasieholmen 55 tog man fram ett förslag om en mötesplats i form av en installation, ett arkitektoniskt tillskott som skulle förstärka helhetsupplevelsen av fastigheten.

Humlegården vände sig till arkitekt Thomas Eriksson som utvecklar identitetsskapande gestaltning. Målet var att skapa ett element som både tillförde något till hyresgästernas arbetsmiljö och som skapade värde för Humlegården som hyresvärd.

– Tittar man på unga talanger i dag är det mer och mer vanligt att man söker sig till ett företag vars värderingar man delar. Då är det oerhört viktigt att företagets identitet och värderingar återspeglas i lokalerna. Vi vill hjälpa kunden att skapa en bra miljö där deras medarbetare trivs, kan vara kreativa och kan skapa värden, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegården.

Kreativt samarbete

Efter att två förslag gallrats bort ville Humlegården ta ett nytt grepp och bjöd in hyresgästen, dennes arkitekt respektive rådgivare till ett kreativt möte hos Humlegårdens arkitekt Thomas Eriksson. Där presenterade Thomas Eriksson en lampa med lameller i olika ledder som upplevdes på olika sätt beroende på ljusets riktning. Utifrån denna prototyp skapades ”Nexus” med tio stålbågar vars välvda topp liknar en vågrörelse.

Arbetet inleddes hösten 2015 och projektet, som även infattade iordningställandet av kontorslokaler, var klart i mars i år. Installationen ”Nexus”, vars namn kommer från det latinska ordet för ”förbindelse”, består av tio stålbågar som väger 6 ton var. För att klara tyngden av den 60 ton tunga konstruktionen har det pålats under de tio stålbågarna.

– Det är ett okonventionellt initiativ som krävde mycket tankeverksamhet av vår arkitekt, av oss och av smeden som står bakom konstruktionen, säger Peter Lind.

För Humlegården är utvecklingsprojekt en stor del av verksamheten och bolaget tror på ett samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi. Att erbjuda kontorslokaler som är perfekta för hyresgästen idag och imorgon är en viktig del av Humlegårdens arbete. Med ”Nexus” har bolaget skapat samklang mellan storartad arkitektonisk konst och hyresgästens identitet.

 

Se filmen om Nexus


Installationen Nexus

Följ med bakom kulisserna och möt teamet på Humlegården, arkitekten Thomas Eriksson och projektledaren Andreas Åkerblom på Smederna för att se hur det gick till när Nexus skapades.


Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer