Ny kontorsfastighet i Solna signerad stjärnarkitekter

När fastighetsbolaget Humlegården tar nästa steg i utvecklingen av Solna strand förvandlas en stor parkering till en toppmodern kontorsfastighet. Ett område som tidigare utformats efter den bilburna besökaren kommer inom några år bjuda på promenadstråk och parkmiljöer.

Den nya kontorsfastigheten, som fått namnet Grow, omfattar hela 25 000 kvadratmeter kontor. Byggstarten ägde rum hösten 2016 och inflyttning sker under 2019. Humlegården meddelade nyligen att de släppt de sista lediga lokalerna. Bland de framtida hyresgästerna återfinns Arbetsförmedlingens huvudkontor, som samlar omkring 1 200 medarbetare i Solna strand.

Grow kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Guld, vilket motsvarar den högsta nivån av miljöcertifiering. De arkitektoniska ambitionerna för projektet är höga och uppdraget har tilldelats de välrenommerade arkitekterna Tham & Videgård, som bland annat står bakom Arkitekturskolan vid KTH.

– Inspiration till byggnadernas skala, placering och material kommer från områdets varierade karaktär som vi vill stödja, säger arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård. Målet är att ge arkitekturen en gedigen känsla av kvalitet och samtidigt en dynamisk och lockande rumslig komplexitet, menar Tham och Videgård.

Då det sedan tidigare finns flera stora byggnader i Solna strand har arkitekterna varit måna om att bryta ner skalan, och Grow utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer. De långa, enformiga korridorernas tid är förbi. Genom att dela upp fastigheten i flera volymer skapas innovativa kontorsplan som främjar samarbete och god kommunikation mellan människor. Planens form och struktur ger även utblickar i flera väderstreck och stor flexibilitet i planlösningarna.

Byggnaden erbjuder även generösa grönskande takterrasser i olika nivåer och ett stort cykelgarage med omklädningsrum. I entréplanet kommer det att etableras en restaurang, öppen för allmänheten, med en uteservering under sommarhalvåret.

Långsiktigt hållbar arkitektur

Humlegården, som är en del i länsförsäkringsgruppen, har haft arkitektur högt upp på agendan under många år. I beståndet återfinns både äldre och nybyggda fastigheter. I arbetet med att förvalta och utveckla dessa läggs stor energi på att både bevara ursprungliga värden, samtidigt som man anpassar fastigheterna efter dagens höga krav på funktionalitet och hållbarhet.

– Eftersom vi är en långsiktig fastighetsägare ser vi en direkt koppling mellan lönsamhet, hållbarhet och god arkitektur. Våra fastigheter ska berika stadsrummet och vara hållbara ur flera perspektiv: miljömässigt, estetiskt, socialt och ekonomiskt, säger Maria Lidström, Chef investering och utveckling på Humlegården.

De nya byggnadernas arkitektur utgår från platsen och stadsdelens karaktär. Här har arkitekterna hämtat inspiration till byggnadernas skala, placering och material. Ljust platsmurat tegel och stora fönsterytor ger de nya husen en tidlös karaktär. Utformningen i tegel ansluter även till det intilliggande lokstallets omsorgsfullt murade tegelarkitektur, liksom till övriga tegelhus inom stadsdelen.

– Målsättningen med de nya kontorshusen är att skapa en robust och långsiktigt hållbar arkitektur med moderna och högkvalitativa arbetsmiljöer, menar Bolle Tham och Martin Videgård.Bolle Tham och Martin Videgård. Foto: Jonas Lindstrom

Kommunikationerna en stor fördel

Utvecklingstakten i Solna och Sundbyberg är hög och området kring Solna strand är inget undantag. Humlegården uppför även ett hotell i området, Grow Hotel, som kommer att tillföra övernattningsmöjligheter och utöka servicen genom en restaurang och lounge öppen för allmänheten. För att ett område ska vara attraktivt är också goda kommunikationer ett måste.

– Tillsammans med Sundbyberg, Solna Business Park och Solna Strand bildas ett enormt arbetsplatsområde. En av de största fördelarna med Solna Strand är kommunikationerna. Det är på sätt och vis bättre kommunikationer än T-centralen i och med att alla trafikslag finns här, som tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar och det är nära till både Bromma flygplats och Arlanda. Under sommarhalvåret kan man till och med båtpendla med elhybridbåten Movitz. Området är lättåtkomligt oavsett vart i Stockholm man bor, säger Maria Lidström.

Vill du veta mer om Grow och utvecklingen av Solna strand? Läs här.Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer