Nytt konstverk på Engelbrektsplan

I nära anslutning till Humlegårdens kontor på Engelbrektsplan invigdes under hösten konstverket "ÅR TAL", som syftar till den långa relationen mellan Sverige och Finland.

Genom initiativet ”Två länder – en framtid” doneras två offentliga konstverk, ett till Stockholm och ett till Helsingfors och genom dessa manifesteras ländernas gemensamma historia och framtid. 

- Jag är glad över att detta blir verklighet under det självständiga Finlands 100 års-jubileum, säger Henry Wiklund, ordförande för Två länder – en framtid. 

Konstverket som uppförs i Stockholm är utformat av den finska konstnären Marja Kanervo och har fått namnet ÅR TAL. Det består av åtta par stenstoder som är placerade i en fri komposition på Engelbrektsplan. Varje par har ett relevant historiskt årtal ingraverat och årtalen är uppdelade i två delar, eftersom stenparen är utplacerade något isär. 

Konstverket tar avstamp från 1200-talet och landar i modern tid. Ett av stenparen urskiljer sig från de övriga genom avsaknad av årtal och ska därigenom symbolisera framtiden. 

För konstnären Marja Kanervo har arbetet varit en intressant utmaning.  

- Engelbrektsplan ligger centralt, men är ett ställe som passeras. Med mitt verk ÅR TAL ville jag skapa en plats där människor kan stanna till, ett rum i staden att vistas i. Det skall bli spännande att se hur verket mottas och om det kan ändra platsens karaktär, berättar Marja Kanervo. 

Humlegården är ett av flera företag och organisationer som engagerat sig i projektet. Platsen där konstverket uppförs är en viktig del av vår närmiljö och verket bidrar positivt till stadsbilden. Och att främja initiativ som baseras på tanken om gemenskap och samarbete mellan länder känns på många sätt mer relevant än någonsin.

 

 Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer