Nytt konstverk på Engelbrektsplan

I nära anslutning till Humlegårdens kontor på Engelbrektsplan invigdes under hösten konstverket "ÅR TAL", som syftar till den långa relationen mellan Sverige och Finland.

Genom initiativet ”Två länder – en framtid” doneras två offentliga konstverk, ett till Stockholm och ett till Helsingfors och genom dessa manifesteras ländernas gemensamma historia och framtid. 

- Jag är glad över att detta blir verklighet under det självständiga Finlands 100 års-jubileum, säger Henry Wiklund, ordförande för Två länder – en framtid. 

Konstverket som uppförs i Stockholm är utformat av den finska konstnären Marja Kanervo och har fått namnet ÅR TAL. Det består av åtta par stenstoder som är placerade i en fri komposition på Engelbrektsplan. Varje par har ett relevant historiskt årtal ingraverat och årtalen är uppdelade i två delar, eftersom stenparen är utplacerade något isär. 

Konstverket tar avstamp från 1200-talet och landar i modern tid. Ett av stenparen urskiljer sig från de övriga genom avsaknad av årtal och ska därigenom symbolisera framtiden. 

För konstnären Marja Kanervo har arbetet varit en intressant utmaning.  

- Engelbrektsplan ligger centralt, men är ett ställe som passeras. Med mitt verk ÅR TAL ville jag skapa en plats där människor kan stanna till, ett rum i staden att vistas i. Det skall bli spännande att se hur verket mottas och om det kan ändra platsens karaktär, berättar Marja Kanervo. 

Humlegården är ett av flera företag och organisationer som engagerat sig i projektet. Platsen där konstverket uppförs är en viktig del av vår närmiljö och verket bidrar positivt till stadsbilden. Och att främja initiativ som baseras på tanken om gemenskap och samarbete mellan länder känns på många sätt mer relevant än någonsin.

 

 Relaterade artiklar

Detaljerna bakom Astoriahusets förvandling

På Nybrogatan 15-17 i Stockholm sker just nu en omfattande restaurering av den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria, samtidigt som kvarteret också får ett nytillskott...

Läs mer


Kreativt samarbete skapade mötesplats

En spektakulär installation har gett nytt liv åt fastigheten Blasieholmen 55. Tillsammans med arkitekt Thomas Eriksson skapades en mötesplats i fastighetens ljusgård. Där möts besökaren nu av en st...

Läs mer


Humlegården deltar i Open House 2017

Humlegården är återigen stolt partner till arkitekturfestivalen Open House Stockholm, som går av stapeln den 6–8 oktober 2017. Genom sin medverkan vill Humlegården bidra till ett ökat intresse för...

Läs mer