Unikt samarbete bakom Norra Stationsgatan

Det råder stor aktivitet i Hagastaden, ett stadsutvecklingsprojekt som kommer att bidra stort till utvecklingen av Stockholms innerstad och stärka kopplingen till Solna. I det angränsande kvarteret Norra Stationsgatan pågår samtidigt unikt samarbete som ska lyfta området till att bli ett av Stockholms mest intressanta och tillgängliga.

Precis i mötet mellan Hagastaden och Vasastaden finner man Norra Stationsgatan, ett stråk som tidigare varit ganska anonymt men som nu är under förändring. För ett par år sedan startades en arbetsgrupp bestående av 15 fastighetsägare som alla är aktiva i området. Syftet var att titta närmare på kvarteret som bedömdes ha en stor potential bland annat genom det goda läget och tillsammans har man tagit fram en gemensam vision för Norra Stationsgatan.

Målet är att göra Norra Stationsgatan och de närliggande kvarteren till ett av Stockholms mest intressanta och tillgängliga, menar David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, som är engagerade i arbetsgruppen.

– Att vi i ett tidigt skede, redan innan byggstadiet, har enats om en gemensam vision är helt unikt. Det är samhällsbyggande i sin finaste form, det är häftigt att vara med om det, säger David Johansson.Målet: Puls och människor i rörelse

Under invigningsceremonin i maj fick stockholmarna uppleva den nya känslan av Norra Stationsgatan. Ett flertal aktiviteter och branschseminarium arrangerades för att visa hur kvarteren i området kommer att förändras.

Utvecklingen av Norra Stationsgatan har pågått under ett par år och även om mycket redan hänt kommer kvarteret att förändras ytterligare inom de närmsta åren. Målet är att gatorna ska ha puls och människor i rörelse dygnet runt. Det menar aktörerna bakom kvarteret att man kan uppnå genom att kombinera ett kvalitativt serviceutbud, matupplevelser konst och en trevlig gatumiljö.

Området är redan välkänt bland konstintresserade och uppköpare från hela världen. Norra Stationsgatan, Hudiksvallsgatan, Hälsingegatan och Gävlegatan kallas Stockholm Gallery District och är ett centrum för modern samtidskonst. Ett tiotal gallerier visar varje år ett 70-tal utställningar med ledande svenska och internationella konstnärer, som lockar stor publik.

Gemensam planering av utbudet

I det framtida området spelar restauranger och caféer en central roll och ger platsen karaktär. Ambitionsnivån är hög. Målet är att Norra Stationsgatan ska ha en av Stockholms bästa koncentrationer av högkvalitativa restauranger, barer och caféer.

– En viktig utgångspunkt är att göra rätt från början. Vi har därför tittat på varje lokal i kvarterets gatuplan för att skapa en bra helhet, något som inte varit möjligt utan en engagerad arbetsgrupp med gemensamma mål. För att skapa vitalitet och göra platsen intressant för många har vi arbetat för att få in allt från bostäder, kontor, design, konst och service i stråket.

Fakta: Norra Stationsgatan

Norra stationsgatan ligger där Vasastaden möter den nya stadsdelen Hagastaden. 15 aktörer arbetar nu enligt en gemensam vision för att göra platsen till en av Stockholms mest intressanta.

I juli 2017 invigs Citybanans nya station vid Odenplan som också har en uppgång vid Vanadisplan. I det intilliggande Hagastaden kommer det även byggas en tunnelbanestation i samband med utbyggnaden av den nya gula linjen mot Arenastaden, med invigning 2024.

De första bostäderna i Hagastaden är klara för inflyttning under 2017.

Humlegården förvaltar nära 50 000 kvadratmeter kontor i området. Bolaget äger fastigheten Härden 15 på Hälsingegatan. På uppdrag av Länsförsäkringar Liv förvaltas även fastigheten Härden 16 på Sankt Eriksgatan.Relaterade artiklar

Centrum för AMP utser Sara Eriksdotter Bjurström till vd

Nu tas nästa steg i uppbyggnaden av Centrum för Affärs- och MedborgarPlats genom utnämningen av Sara Eriksdotter Bjurström till vd.

Läs mer


Humlegården ingår avtal om teckningsåtagande med sina ägare

Som tidigare meddelats har Humlegården och merparten av bolagets ägare ingått en avsiktsförklaring om ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat. Nu har även avtal tecknats. Beskedet har...

Läs mer


Substansvärde per 2019-12-31

Beräknat substansvärde per 31 december 2019 uppgick till 24 056 kronor per aktie. Värdet innebär en ökning med cirka 23 procent för 2019.

Läs mer