Därför ger hållbar finansiering en dubbel vinst

Gröna obligationer sänker räntekostnaden för Humlegården. Arbetet med gröna obligationer ökar dessutom värdet på fastigheterna. – Jag är säker på att vi inom ett par år kan finansiera oss till 100 procent med gröna instrument, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.

Intresset för gröna obligationer växer på fastighetsmarknaden. En grön obligation fungerar precis som vanlig obligation – det vill säga att det är ett räntebärande instrument. Men utöver de vanliga obligationsvillkoren tillkommer att företaget förbinder sig att initiativen eller byggnaden som finansieras ska uppfylla högt ställda hållbarhetskrav.

För fastigheter kan det röra sig om miljöcertifieringar. Här är listan över de krav som ställs lång, och byggnaden bedöms utifrån parametrar som   närhet till spårbunden trafik, att det finns cykelrum, en god innemiljö, bra avfallshantering, bidrag till den biologiska mångfalden och att byggnaden är energieffektiv.

– Det är lättare att uppnå miljöcertifieringen med nya fastigheter jämfört med äldre fastigheter, då man inte får ändra hur som helst i gamla hus. Men vi gör vad vi kan i de äldre fastigheterna, som att sätta in energieffektiva glas, säger Mikael Andersson.

När hela världen engagerar sig i klimatfrågan är det naturligt att fastighetsbranschen och de aktörer som investerar också tar medvetna och hållbara beslut.

En miljöcertifiering i sig ökar värdet på fastigheten, av flera anledningar. Investerare ser fastigheten som en investering med lägre risk. Kostnaderna är lägre för att driva en miljöcertifierad fastighet, då energieffektiviseringar sänker driftskostnaderna. 

–Hållbarhet är ett viktigt ämne för våra hyresgäster. Genom att etablera verksamheten i en miljöcertifierad byggnad gör man ett aktivt val som också stöttar det egna hållbarhetsarbetet och sänder en tydlig signal till företagets medarbetare och omvärld, säger Mikael Andersson

 Slutligen påverkar de gröna obligationerna också Humlegårdens kostnad för att låna positivt. Det är helt enkelt billigare att få in kapital via gröna obligationer, då det just nu finns en större efterfrågan än tillgång på hållbara investeringar. 

– Vår målsättning är att ha så hög certifiering som möjligt för våra nyproducerade fastigheter och nivån ”Very Good” enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM på våra befintliga byggnader, på så sätt kan vi finansiera allt med gröna finansiella instrument. Det skapar ett större utrymme för oss.

Genom att växla över till gröna obligationer kan man inte bara låna billigare, man når också fler investerare, då många försäkringsbolag och pensionsförvaltare har höga krav på att investera grönt. Just nu pågår en stor omställning på fastighetsmarknaden och det har blivit tydligt att det finns en koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Flera fastighetsbolag väljer att bygga hållbara fastigheter och får då tillgång till den gröna finansieringen. I dag är 27 procent av Humlegårdens utestående skuld grön. 

–       Jag är ganska säker på att inom ett par års tid så kan vi finansiera allt via grön finansiering – vi har det inom räckhåll, avslutar Mikael Andersson.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer