Därför ger hållbar finansiering en dubbel vinst

Gröna obligationer sänker räntekostnaden för Humlegården. Arbetet med gröna obligationer ökar dessutom värdet på fastigheterna. – Jag är säker på att vi inom ett par år kan finansiera oss till 100 procent med gröna instrument, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.

Intresset för gröna obligationer växer på fastighetsmarknaden. En grön obligation fungerar precis som vanlig obligation – det vill säga att det är ett räntebärande instrument. Men utöver de vanliga obligationsvillkoren tillkommer att företaget förbinder sig att initiativen eller byggnaden som finansieras ska uppfylla högt ställda hållbarhetskrav.

För fastigheter kan det röra sig om miljöcertifieringar. Här är listan över de krav som ställs lång, och byggnaden bedöms utifrån parametrar som   närhet till spårbunden trafik, att det finns cykelrum, en god innemiljö, bra avfallshantering, bidrag till den biologiska mångfalden och att byggnaden är energieffektiv.

– Det är lättare att uppnå miljöcertifieringen med nya fastigheter jämfört med äldre fastigheter, då man inte får ändra hur som helst i gamla hus. Men vi gör vad vi kan i de äldre fastigheterna, som att sätta in energieffektiva glas, säger Mikael Andersson.

När hela världen engagerar sig i klimatfrågan är det naturligt att fastighetsbranschen och de aktörer som investerar också tar medvetna och hållbara beslut.

En miljöcertifiering i sig ökar värdet på fastigheten, av flera anledningar. Investerare ser fastigheten som en investering med lägre risk. Kostnaderna är lägre för att driva en miljöcertifierad fastighet, då energieffektiviseringar sänker driftskostnaderna. 

–Hållbarhet är ett viktigt ämne för våra hyresgäster. Genom att etablera verksamheten i en miljöcertifierad byggnad gör man ett aktivt val som också stöttar det egna hållbarhetsarbetet och sänder en tydlig signal till företagets medarbetare och omvärld, säger Mikael Andersson

 Slutligen påverkar de gröna obligationerna också Humlegårdens kostnad för att låna positivt. Det är helt enkelt billigare att få in kapital via gröna obligationer, då det just nu finns en större efterfrågan än tillgång på hållbara investeringar. 

– Vår målsättning är att ha så hög certifiering som möjligt för våra nyproducerade fastigheter och nivån ”Very Good” enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM på våra befintliga byggnader, på så sätt kan vi finansiera allt med gröna finansiella instrument. Det skapar ett större utrymme för oss.

Genom att växla över till gröna obligationer kan man inte bara låna billigare, man når också fler investerare, då många försäkringsbolag och pensionsförvaltare har höga krav på att investera grönt. Just nu pågår en stor omställning på fastighetsmarknaden och det har blivit tydligt att det finns en koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Flera fastighetsbolag väljer att bygga hållbara fastigheter och får då tillgång till den gröna finansieringen. I dag är 27 procent av Humlegårdens utestående skuld grön. 

–       Jag är ganska säker på att inom ett par års tid så kan vi finansiera allt via grön finansiering – vi har det inom räckhåll, avslutar Mikael Andersson.Relaterade artiklar

Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer


Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Hur kan en ombyggnation bli mer cirkulär? Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher,...

Läs mer