Humlegården förstärker hållbarhetsarbetet genom ny roll

Hållbarhet är en central del i Humlegårdens verksamhet. För att kunna ta nästa steg i arbetet satsar nu bolaget på att utveckla den roll som ansvarar för att driva frågan.

Som långsiktig fastighetsägare har Humlegården möjlighet att arbeta med hållbarhet i flera dimensioner. Det är en viktig värdeskapande aspekt och kraven ökar ständigt, liksom möjligheterna. Hållbarhet blir allt viktigare, inte minst ur ett investerarperspektiv. Investerare vill investera i fastigheter som är miljöcertifierade och i företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete. 

– Att hållbarhet har utvecklats till ett sådant centralt ämne känns både viktigt och naturligt, särskilt för oss som är en långsiktig aktör, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter AB. 

Ny roll med ansvar för hållbar utveckling

Sedan 2013 har Humlegårdens hållbarhetsarbete drivits på deltid av Rebecka Yrlid. I samband med att hon valt att lämna hållbarhetsfrågorna för att fokusera på sin roll som projektchef, väljer Humlegården att utveckla och fördjupa rollen, som också blir en heltidstjänst. Rekrytering av en chef för hållbar utveckling pågår. Humlegårdens chef för hållbar utveckling ska arbeta för att öka medvetenheten och värdeskapandet för bolagets intressenter ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Liksom tidigare kommer funktionen att vara Humlegårdens talesperson avseende hållbarhet i externa forum och ansvarar för att strategiskt utveckla, driva, samordna och rapportera Humlegårdens hållbarhetsarbete. Fram till dess att rollen är tillsatt kommer arbetet att drivas av Per Rosén, Chef Teknik och Hållbarhet på Humlegården.  

Miljöcertifieringar och grön finansiering centralt

En grundläggande del i hållbarhetsarbetet utgörs idag av miljöcertifieringar, som tar sin utgångspunkt i förvaltningen och säkerställer ett kontinuerligt förbättringsarbete. Målsättningen är att certifiera hela förvaltningsbeståndet. Inom utvecklingsprojekten är ambitionen att bolagets nyproducerade fastigheter ska certifieras enligt högsta möjliga miljöklass. Under 2018 kommer Humlegårdens verksamhet att genomlysas för att kartlägga hur bolaget kan bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. 2017 lanserades bolagets första gröna obligation, den första emissionen ägde rum i juni 2017. Ambitionen är att all finansiering ska vara grön inom ett par år. 

– Vi har haft hållbarhet på agendan under flera år och Rebecka Yrlid har verkligen varit motorn i vårt arbete. Vi har tagit stora steg i utvecklingen och byggt upp en process och erfarenhet i hela organisationen. När Rebecka meddelade sitt beslut hamnade vi i ett läge där vi behövde bestämma oss för hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågorna i framtiden – och vi väljer att satsa, säger Anneli Jansson.

 Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer