Humlegården på SXSW

South by Southwest (SXSW) i Austin är en av världens största evenemang med fokus på digital utveckling, film och musik. Här samlas över 300 000 deltagare för att ta del av intressanta framtidsspaningar, panelsamtal och utställningar inom en lång rad ämnen. Humlegården har besökt årets upplaga och summerar här sina intryck.

Under fyra dagar har vi fått möjlighet att göra djupdykningar både i ämnen som relaterar direkt till vår verksamhet, men även sådant som intresserar oss ur ett bredare perspektiv. Vår upplevelse av SXSW summeras i fem områden:

Politik och samhälle.
AI, data och integritet.
Mångfald och inkludering.
Flexibilitet och samarbete.
Retail som upplevelse.

Politik och samhälle

Politik är förstås en naturlig del av en festival som fokuserar på framtiden, men i år verkar det vara ovanligt många sammanhang där högt uppsatta politiker medverkar. Den starkast lysande stjärnan under SXSW är ”AOC” – kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, men även senatorn Elisabeth Warren får mycket uppmärksamhet. Den sistnämnda har ett stort fokus på techjättar såsom Facebook, Google och Amazon, som hon menar är ett hot mot USA:s ekonomi, samhälle och demokrati och därför vill bryta isär. Warrens förhållningssätt är också en fråga som berördes i intervjun med en annan tungviktare, Margarethe Vestager, EU-kommissionär med fokus på konkurrensfrågor.

Donald Trump fortsätter engagera och i många samtal berör man det kommande presidentvalet och hur det snabba flödet och förändrade medielandskapet påverkar hur man förhåller sig till nyhetsrapporteringen. Trevor Noah från The Daily Show intervjuas av CNN:s ankare Jake Tapper och han berättar om hur han som sydafrikan förvånades över hur den amerikanska nyhetsrapporteringen i stor utsträckning bygger på att personer ger sin syn på saken, snarare än opartiska referat som beskriver händelsen eller frågan.

AI, data och integritet

”Privacy is dead!” lyder en av rubrikerna i framtidsforskaren Amy Webbs presentation av Tech Trends 2019, en omfattande analys som täcker hela 315 trender inom tech.  En av de största frågorna rör den data, säkerhet, AI och den personliga integriteten. Hon talar om ansiktsigenkänning istället för bilnycklar, ”biometric scanning” där biltillverkaren KIA tillsammans med MIT utvecklar bilar som kan känna igen dina känslor och exempelvis hantera när en förare blir upprörd i trafiken. Samtidigt utvecklas marknaden för ”wearables”, där smarta kläder, bälten, klockor och skor genom nudging ska få oss att göra bättre val.

Digitala röstassistenter såsom Amazons Alexa styr hemmet och samlar på sig mängder med data om både din känslomässiga och beteendemässiga status. 2021 kommer hälften av alla interaktioner med maskiner att ske via din röst menar Webb. Lennar och Amazon bygger helt uppkopplade hem med sensorer som uppfattar när något behöver ordnas, snabbare än den som bor där uppfattar att det är något som är fel. En gemensam nämnare för dessa exempel är tillgången till data – och frågan är vem som äger den?

Mångfald och inkludering

SXSW inleddes den 8 mars, som också är den internationella kvinnodagen, vilket satte tonen för flera seminarier och event. Hållbarhet diskuteras ur flera dimensioner, men ett av de mest frekventa ämnena var social hållbarhet och mångfald och inkludering i synnerhet. Susan Fowler, som idag är redaktör på New York Times, blev känd för en bredare publik som den visselblåsare som belyste situationen på Uber. Det ledde sedan till att bolagets CEO och 20 chefer tvingades avgå. Under rubriken ”The power of a story” fokuserar hon på kraften i att berätta en personlig, genuin berättelse i en snabb och oaktsam värld, och belyser de stora förändringar som #metoo burit med sig.

Autenticitet var ett centralt begrepp i det välbesökta samtalet med Instagrams grundare, Kevin Systrom och Mike Krieger. De gjorde här sin första stora intervju efter att ha lämnat bolaget som förvärvats av Facebook. Instagram kritiseras ofta för att användarna ger en odelat positiv bild av sina liv. Systrom gör jämförelsen med det mänskliga mötet, där man ofta är bekväm och kan visa alla sidor av sig själv när man är med någon man känner väl. Men i takt med att det är fler personer ”i rummet” blir man mer medveten. Att bara visa vissa sidor av sig själv på Instagram är därmed bara att se som mänskligt menar Systrom.

Sociologen Eric Klinenberg, verksam på NYU, använde begreppet ”social infrastruktur”. Han menar att även tillgängliga platser, såsom ett café, är exkluderande. Parker, lekplatser och bibliotek är däremot exempel platser där människor möts. Platser som inte kräver något av besökaren.  När den sociala infrastrukturen är robust är det mer sannolikt att människor skapar band till varandra och tar hand om, och bidrar, till sin närmiljö. Om den istället negligeras blir det däremot stängt och ett lågt engagemang för de gemensamma platserna. Han visar hur innovativa satsningar på social infrastruktur kan bidra i arbetet mot att skydda oss från klimatförändringar och minska kriminalitet samtidigt som det även stärker de sociala sammanhanghangen. I en av sina böcker studerade han hur ett extremt högtryck påverkat invånarna i Chicago, där han genom att kartlägga vilka platser som varit mest sårbara under den kris som värmevågen skapade insåg betydelsen av den sociala infrastrukturen.

Flexibilitet och samarbete

”Great futures take work. Flexibility. Collaboration. You have the power to build a future world we all want to live in”, sa Amy Webb, grundare av Future Today Instutute under presentationen av Tech Trends Report 2019. Hon menar att vi inte kan förutse allt vad framtiden för med sig, men att vi kan förbereda våra team på att tänka strategiskt och göra datadrivna analyser och därmed skapa bästa möjliga utgångsläge inför framtiden -  eller till och med skapa disruptiva innovationer.

Nick Law, CCO på Publicis Groupe menar att ”Technology is another word for new. In times of change, product people need to lead. But first they need to master the new mediums. And then design their companies around them.” Han menar att man ofta låter muskelminnet styra när man organiserar sig och skapar riktlinjerna för hur man ska arbeta. Att vara nyfiken och generös är viktiga egenskaper, liksom att inte vara rädd för ny teknik och data. I en tid där förändringen går snabbt krävs det både fantasi och empati för att se hur människan kan gynnas av ny teknologi.

På temat ledarskap berättar Gwyneth Paltrow, skådespelerska och grundare av livsstilsplattformen Goop, om betydelsen av att inse att man inte vet och kan allt, och våga ställa frågor. ”I can’t know what I don’t know. We need more vunerable leaders. Asking questions is not a lack of intelligence.” Hon berättar också om betydelsen av att skapa en bra kultur och se den som grunden för allt, och att också inse att kulturen är något som alla på bolaget är ansvariga för, inte bara cheferna. ”Your culture is your businessplan”, som en av hennes mentorer sagt.

Retail som upplevelse

Ett vanligt sätt att skapa uppmärksamhet är att ingå i samarbeten med andra varumärken och många gånger är det de mest oväntade som är de mest framgångsrika. Mediauppbådet var stort när rapparen A$AP Rocky äntrade scenen tillsammans med Mercedes-Benz designchef Gorden Wagener. Bilbranschen genomgår stora förändringar och man designar både en upplevelse och ett fordon. Tillsammans vill man flytta fram gränserna och genom samarbetet möts ett klassiskt varumärke som ofta förknippas med lyx med A$AP Rockys värld som inspirerar unga, urbana människor. Inom hiphopen har det funnits många kopplingar mellan musiker och varumärken, i detta fall har det dock tagits till en mer formell nivå där båda parter menar sig kunna se tydliga värden i samarbetet.

Ovan nämnda Goop handlade ursprungligen om att skapa relevant content för kvinnor, där man fokuserade på områden som skönhet, hälsa, stil, mat, resor och karriär. Numera erbjuder man även produkter med utgångspunkt i dessa ämnen. Det hela startade online men idag finns även två butiker, samt en tillfällig pop-up i Austin i samband med SXSW. Gwyneth Paltrow berättade att hon ser Disney som en inspirationskälla, där man lyckats addera områden som är relevanta för kunden och känns naturliga utifrån varumärkets kärna.

En aktör som diskuterades frekvent var förstås ständigt aktuella Amazon. På SXSW berördes både köpet av Whole Foods, och vad det kan innebära på sikt för matproducenter liksom deras 4-Starbutiker, där man inspirerats av sina kunder och erbjuder produkter som belönats med minst fyra stjärnor av kunderna, och är en nyhet eller toppsäljare.

Anneli Jansson, Vd Humlegården
Madeleine Castenvik Holt, Marknads- och kommunikationschefRelaterade artiklar

The Gentle Giants tar plats i Norra Station

I kvarteret Norra Station och fastigheten Bilpalatset, som sträcker sig mellan Sankt Eriksgatan och Norra Stationsgatan i expansiva Hagastaden, har den unga konstnären Alexandra Karpilovski skapat...

Läs mer


Minskar energianvändning med artificiell intelligens

Ett av Humlegårdens viktigaste mål är att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Just nu är det ett stort fokus på energifrågan i allmänhet. Att effektivisera energianvändningen ä...

Läs mer


Nordiska Galleriet – Stockholms främsta designdestination

På Nordiska Galleriet finns allt från doftljus till italienska designsoffor. Sedan 1929 har butiken i Humlegårdens fastighet på Nybrogatan 11 varit en samlingsplats såväl för designintresserade...

Läs mer