Humlegården tillsätter ny roll – Frida Stannow Lind utses till Chief Operating Officer

Pressmeddelande den 21 september 2020:

Humlegården har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ett av de största fastighetsbolagen med inriktning mot kontor i Stockholm. En framgångsrik förflyttning till en affärsmodell med kassaflödesfokus, en stark fastighets- och projektportfölj samt ett större fokus på affärsutveckling och hållbarhet har skapat en stabil position och ett bra utgångsläge inför framtiden. Nu tar Humlegården nästa steg i utvecklingen och utnämner Frida Stannow Lind till Chief Operating Officer. Den nyinrättade rollen fokuserar på samordning och utveckling av den operativa projekt- och fastighetsverksamheten.

Nya kundbehov och arbetssätt ställer stora krav på tempo och anpassningsförmåga och skapar nya förväntningar på kontoret som mötesplats och fastighetsägarens roll. Digitaliseringens möjligheter, ökade krav på hållbarhet och ett nytt synsätt som bygger på att vi ser fastigheterna som en tjänst snarare än yta är ytterligare tre aspekter som driver på utvecklingen. Vi ser också att betydelsen av ett intressant sammanhang ökar, och därmed också vikten av att se helheten när man utvecklar en plats. Humlegården innehar en stark position på marknaden och har ett fortsatt fokus på att skapa långsiktig och hållbar tillväxt, som ska genereras både genom att utveckla den befintliga affären och genom projekt och förvärv.

Ny roll ska öka genomförandekraften
För att växla upp arbetet ytterligare och fortsätta utvecklingen av den operativa verksamheten har Frida Stannow Lind rekryterats till den nyinrättade rollen som Chief Operating Officer. Frida har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från rollen som affärsutvecklingschef på Kungsleden, där hon arbetat sedan 2010. Dessförinnan har hon bland annat varit verksam som fastighetsutvecklingschef och partner på Ebab, arbetat som Investment Manager på Niam AB och som fastighetschef på Drott. På Humlegården kommer Frida att bli övergripande ansvarig för avdelningarna förvaltning, affärsutveckling och projektutveckling. Frida kommer att ingå i Humlegårdens företagsledning och tillträder sin nya tjänst efter årsskiftet.

– Vi har åstadkommit stora förflyttningar de senaste åren och befinner oss nu i en position där vi är redo för nästa steg och ska öka vår genomförandekraft ytterligare. Riktningen är tydlig och engagemanget i bolaget är stort. Pågående skiften i omvärlden påskyndas, och det ställs stora krav på förändringstakt. Vår förmåga att nyttja kompetensen i bolaget och rikta kraften på bästa sätt är centralt för vår fortsatta framgång. Genom den nya rollen ökar vi samordningen inom den operativa verksamheten ytterligare, en viktig faktor i arbetet framåt. Vi är mycket glada över att få välkomna Frida Stannow Lind till Humlegården. Med sin erfarenhet, nyfikenhet och starka drivkraft blir Frida ett viktigt tillskott som kommer att bidra till vår strategiska långsiktiga utveckling, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

– Jag är både glad och förväntansfull över att efter årsskiftet få tillträda den nyinrättade tjänsten som COO på Humlegården. Bolaget har en bra position inför framtiden och verkar i några av Stockholms bästa lägen. Just nu står fastighetsbranschen inför många spännande utmaningar och jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta och engagerade medarbetare på Humlegården vara med och skapa värden på den resan, säger Frida Stannow Lind.

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 01Relaterade artiklar

Prisbelönt textilkonst på Misschiefs Takeover

Maja Michaelsdotter Eriksson har lyfts fram som en hantverksskicklig konstnär, en orädd inspiratör och kraftfull förnyare inom det textila konsthantverket. Nu är hon dubbelt aktuell, både genom sin...

Läs mer


Open House

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


En pionjär och inspiratör inom hållbarhet flyttar in

Hur kan design bidra till en mer hållbar framtid? Det är frågan som driver formgivaren Marie-Louise Hellgren i hennes arbete. I höst flyttar hon sin studio till Humlegårdens kvarter vid...

Läs mer