Humlegården deltar i Earth Hour

2007 tog WWF initiativ till en enkel symbolhandling för klimatet, som innebär att alla lampor släcks under en timme den sista lördagen i mars – Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden.

Årets tema: Är du med? Släck för vår enda planet för att fortsatt sätta fokus på planeten, klimatförändringarna och den biologiska mångfalden.

Lördagen den 27 mars kl. 20.30-21.30 ställer vi oss bakom Earth Hour genom att släcka ned belysningen på vårt huvudkontor i T-House vid Engelbrektsplan i Stockholm (vilket vi i möjligaste mån alltid gör). Delta gärna ni som har möjlighet, genom att göra detsamma i era lokaler.

I samband med vårt deltagande i Earth Hour vill vi i år uppmärksamma det samverkansprojekt som vi deltar i tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning med syfte att minska effekterna av skyfall i staden. Ett skyfallsmagasin kommer att byggas under Linnéplanteringen och angränsande grusytor för att fördröja regnvatten och därigenom minska flödet genom parken vilket bidrar till skydd för växter, djur och fastigheter. Som fastighetsägare är vi en del av staden och vi vill bidra till utvecklingen av de platser där vi är verksamma. Humlegården ser även sitt deltagande i projektet som ett sätt att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, som bolaget valt att se som en viktig ledstjärna för hållbarhetsarbetet.

Följ länken för att läsa mer om Earth HourRelaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer