Humlegården deltar i Earth Hour

2007 tog WWF initiativ till en enkel symbolhandling för klimatet, som innebär att alla lampor släcks under en timme den sista lördagen i mars – Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden.

Årets tema: Är du med? Släck för vår enda planet för att fortsatt sätta fokus på planeten, klimatförändringarna och den biologiska mångfalden.

Lördagen den 27 mars kl. 20.30-21.30 ställer vi oss bakom Earth Hour genom att släcka ned belysningen på vårt huvudkontor i T-House vid Engelbrektsplan i Stockholm (vilket vi i möjligaste mån alltid gör). Delta gärna ni som har möjlighet, genom att göra detsamma i era lokaler.

I samband med vårt deltagande i Earth Hour vill vi i år uppmärksamma det samverkansprojekt som vi deltar i tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning med syfte att minska effekterna av skyfall i staden. Ett skyfallsmagasin kommer att byggas under Linnéplanteringen och angränsande grusytor för att fördröja regnvatten och därigenom minska flödet genom parken vilket bidrar till skydd för växter, djur och fastigheter. Som fastighetsägare är vi en del av staden och vi vill bidra till utvecklingen av de platser där vi är verksamma. Humlegården ser även sitt deltagande i projektet som ett sätt att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, som bolaget valt att se som en viktig ledstjärna för hållbarhetsarbetet.

Följ länken för att läsa mer om Earth HourRelaterade artiklar

Prisbelönt textilkonst på Misschiefs Takeover

Maja Michaelsdotter Eriksson har lyfts fram som en hantverksskicklig konstnär, en orädd inspiratör och kraftfull förnyare inom det textila konsthantverket. Nu är hon dubbelt aktuell, både genom sin...

Läs mer


Open House

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


En pionjär och inspiratör inom hållbarhet flyttar in

Hur kan design bidra till en mer hållbar framtid? Det är frågan som driver formgivaren Marie-Louise Hellgren i hennes arbete. I höst flyttar hon sin studio till Humlegårdens kvarter vid...

Läs mer