Humlegården ger ut gröna företagscertifikat

Pressmeddelande den 15 juni 2021:

Nu tas nya steg mot målet om att uppnå 100 procent grön finansiering, då Humlegården emitterar bolagets första gröna företagscertifikat. Andelen uppgår nu till hela 89 procent. Genom grön finansiering kan Humlegården och dess långivare bidra till ett hållbart samhälle.

Grön finansiering är en central del i Humlegårdens hållbarhetsarbete och målsättningen är att all finansiering ska vara grön under 2021. Nu har den första emissionen av gröna företagscertifikat ägt rum. 100 mkr har emitterats med en löptid om 3 månader och emissionen ersätter ett förfall. Humlegården är nu ett av få fastighetsbolag i världen som emitterat gröna företagscertifikat. Målsättning är att under kommande månader ersätta alla utestående företagscertifikat med gröna dito. Genom den senaste emissionen uppgår andelen grön finansiering till hela 89 procent av de räntebärande skulderna.

I enlighet med det gröna ramverket allokeras de gröna företagscertifikaten till investeringar i byggnader med höga krav på miljöcertifiering, samt investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Humlegårdens nya gröna företagscertifikat är listade på Nasdaq Stockholms Sustainable Commercial Paper.

− Långivarna visar ett fortsatt stort intresse för Humlegården som investeringsobjekt och det är glädjande att vi nu kan erbjuda ytterligare en typ av finansiering. Vi har en hög ambition i vårt hållbarhetsarbete och det är viktigt att alla delar av verksamheten är med och bidrar. Att Humlegårdens finansiering ska vara 100 procent grön bidrar starkt till utvecklingen av hållbara fastigheter och stadsmiljöer, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.

− Vi är väldigt glada över att Humlegården idag ansluter sig till marknaden för gröna företagscertifikat. Den svenska fastighetsbranschen har länge varit drivande på marknaden för grön finansiering. Vi ser fram emot att välkomna fler fastighetsbolag som nu sätter upp bredare ramverk för grön finansiering än vad vi sett i marknaden tidigare, säger Ann-Charlotte Eliasson, Europeisk chef för räntenoteringar på Nasdaq.

Om du vill veta mer om Humlegårdens gröna finansiering, vänligen besök vår hemsida.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Andersson, CFO
Tel: 08-678 92 19
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.seRelaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer