Hedrande pallplats i Brilliant Awards

Brilliant Awards prisar bolag som har ett högt engagemang bland sina medarbetare. I årets upplaga av utmärkelsen kom Humlegården på en hedrande tredjeplats i kategorin för bolag med upp till 100 medarbetare. Vi passade på att ställa några frågor till Marie Edling, HR-chef på Humlegården.

Humlegården når en pallplacering tack vare ett högt resultat i den det index som fångar medarbetarnas engagemang. Vad är det som gör att man känner ett stort engagemang på bolaget?

Det  som skapar stort engagemang hos oss är bland annat  att man känner sig delaktig både när det gäller hur man bidrar till de övergripande målen samt möjligheten att påverka sin arbetssituation. Andra bidragande faktorer när det gäller engagemang hos oss är möjligheterna till utveckling, inspiration och motivation.

Hur arbetar Humlegården med medarbetarundersökningar?

Vi har under flera år arbetat med medarbetarundersökningar och då fokuserat framförallt på engagemang, ledarskap, den interna attraktiviteten, effektivitet samt den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån dessa områden tas en handlingsplan fram i varje team som fokuserar på att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som upplevs fungera mindre bra. Målen och handlingsplanerna är en viktig del i vårt affärsplanearbete och följs kontinuerligt upp. Under 2021 kommer vi att göra tätare pulsmätningar kring delar i medarbetarundersökningen som vi ser som fokusområden.

Hur håller man engagemanget uppe under pandemin? Har du några tips att dela med dig av?

Att leda och upprätthålla engagemang under en pandemi ställer högre krav på delaktighet fast utifrån ett digitalt perspektiv. Mitt tips är att ha täta digitala träffar med sitt team där man både pratar om de arbetsuppgifter/projekt man arbetar med just nu, ha kortare digitala seminarium där man låter alla delar i organisationen berätta vad som händer hos just dem, bjud in externa föreläsare för inspiration. Men det är också viktigt att ha roligt tillsammans även om det blir digitalt genom att ha fikamöten, AW:s, utmana sina kollegor i andra team i olika tävlingar såsom musikquiz, stegtävlingar ja listan kan göras lång.Relaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer