Fortsatt stark utveckling för Humlegården

Pressmeddelande den 13 juli 2022:

Under det första halvåret bibehåller Humlegården en fortsatt positiv och stabil utveckling. Under perioden har bolaget erhållit starka ratings från både Moody’s och Standard & Poor’s, båda med stabila utsikter. Kontorets roll som mötesplats har stärkts och Humlegårdens erbjudande fortsätter attrahera kunder. Med rätt positionerade kontorslokaler i attraktiva lägen möter vi kundernas behov och förväntningar på lokaler av hög kvalitet, som möter moderna arbetssätt och bjuder på ett intressant sammanhang.

Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 858 mkr (807), även i jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
 • Uthyrningsgraden ökade till 93 procent (91).
 • Nettouthyrningen uppgick till 27 mkr (20).
 • Hyrorna i omförhandlade avtal ökade med 22 procent i genomsnitt (22).
 • Genomsnittlig hyrestid har ökat till 4,8 år (4,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 481 mkr (443).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 40 613 mkr (37 740 mkr per 31 dec 2021). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 479 mkr (999), vilket är en ökning med 6,5 procent (2,8) sedan räkenskapsårets början.
 • Belåningsgraden uppgick till 30 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 982 mkr (1 332).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 11,4 procent (6,6).

  Jämförelsetalen avser januari–juni 2021 såvida inget annat anges.

Väsentliga händelser under perioden

 • Flera framgångsrika omförhandlingar med kunder har ägt rum under perioden, däribland advokatbyrån Hannes Snellman som har valt att förlänga avtalet med sju år, avseende lokaler om 2 400 kvm på Kungsträdgårdsgatan 20 i Stockholm. I Solna strand har Arbetsförmedlingen valt att förlänga sitt hyresavtal om 19 900 kvm i Grow i ytterligare fem år.
 • Vid halvårsskiftet uppgick andelen grön finansiering till 100 procent.
 • Kort skuld har refinansierats med 10-årigt banklån om 730 mkr.
 • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 97 procent (91) av total LOA (lokalarea).
 • Under det första halvåret erhöll Humlegården en investment grade rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+ samt uppgraderas av Moody’s från Baa2 till Baa1, båda med stabila utsikter.

  – Humlegården visar trots turbulenta omvärldsförutsättningar en fortsatt stark utveckling. Den positiva nettouthyrningen bibehålls och hyrorna i omförhandlade avtal ökar med i genomsnitt 22 procent. Vi levererar ett starkt resultat, som efter skatt uppgick till nära 3 miljarder kronor. Skillnaden mellan bra och sämre kvalitet på kontor och kunderbjudande ökar, vilket gynnar oss. Det är fortsatt viktigt att fokusera på ett långsiktigt hållbart kassaflöde i kombination med finansiell stabilitet, särskilt i den osäkra värld vi befinner oss i. Även vår starka rating i kombination med vår låga belåningsgrad om 30 procent är en enorm styrka i dessa tider, liksom vår portfölj med rätt positionerade kontorslokaler i attraktiva lägen. Vi har även en tydlig strategi för hur vi ska fortsätta arbetet med att utveckla vårt kunderbjudande och skapa attraktiva platser. Vår position och strategi ger oss goda förutsättningar att kunna ta tillvara de nya affärsmöjligheter som ofta kommer i oroligare tider, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19Relaterade artiklar

Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer


Så skapar du en attraktiv arbetsplats

Många funderar över vad som behövs för att skapa en attraktiv arbetsplats som möter dagens behov och blir en naturlig samlingsplats för alla medarbetare. Vi tror oss veta svaret! Här delar Fredrik...

Läs mer