Humlegården är en av de mest attraktiva arbetsgivarna

I Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning av arbetsvillkoren, Attraktiv Arbetsgivarindex, placerar vi oss på en hedrande andra plats i kategorin som samlar fastighetsbranschen.

Kartläggningen baseras på statistik avseende de faktiska arbetsvillkoren inom svenskt arbetsliv. Cirka 650 000 medarbetare på drygt 350 företag och organisationer ingår i undersökningen. Attraktiv Arbetsgivarindex baseras på nio nyckeltal som beskriver arbetsvillkoren på arbetsplatsen, däribland tillsvidareanställningar, medianlön, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, rörlighet, övertid och sjukfrånvaro.

– Humlegården är återigen en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Humlegården har trygga anställningar, en god arbetsmiljö med mycket låga sjuktal, kvinnor och män har lika karriärmöjligheter, och företaget tar väl hand om sina nyanställda. Humlegården är, och har varit under en följd av flera år, en excellent arbetsgivare!, säger Anders Johrén, Skandinaviska Nyckeltalsinstitutet AB.

Humlegården har deltagit i Nyckeltalsinstitutets kartläggning sedan 2015 och har placerat sig bland de bästa bolagen varje år.

– Vi är mycket glada över den fina placeringen i årets upplaga av Attraktiv Arbetsgivarindex. Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna, skapa en stark kultur och ett attraktivt sammanhang. Det är viktigt att man som medarbetare trivs, känner att man kan bidra och prestera samt har möjlighet att utvecklas i sin roll. Arbetsvillkoren är förstås en viktig grundförutsättning och centralt för att attrahera och behålla talang. Nyckeltalsinstitutets kartläggning är ett viktigt verktyg som visar hur Humlegården står sig i konkurrensen och vi är stolta över att kunna titulera oss Excellent Arbetsgivare, säger Marie Edling, HR-chef på Humlegården.Relaterade artiklar

Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer


Humlegården Fastigheter AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2022

Humlegårdens års- och hållbarhetsredovisning 2022 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.humlegarden.se.

Läs mer


Premiär för Rummel – en ny restaurang i en spektakulär paviljong i Hagastaden

Den 15 mars 2023 öppnar krögarna Robin Moderato och Christopher Ellertsson restaurang Rummel– en levande krog med fokus på modern europeisk matlagning. Restaurangen är belägen i en vacker paviljong...

Läs mer