Humlegården erhåller stark rating från Standard & Poor’s

Pressmeddelande den 14 februari 2022:

Humlegården har erhållit en investment grade rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+ Outlook Stable. Ratingen är i linje med bolagets förväntningar och bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj.

Väldiversifierad kundbas och högkvalitativ fastighetsportfölj
I sin bedömning lyfter S&P fram Humlegårdens väldiversifierade kundbas med kreditvärdiga bolag. Fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen och ett stort fokus på hållbarhet skapar en stark position och Humlegården bedöms ha goda förutsättningar att möta framtidens behov. Stabila och starka nyckeltal tillsammans med ett långsiktigt ägarstöd i form av länsförsäkringsgruppen utgör även det viktiga element i analysen, där Humlegården erhåller kreditbetyget BBB+, Outlook Stable.

– Vi har fortsatt siktet inställt på tillväxt, med stabilitet och finansiell styrka som en viktig grundförutsättning. Att vi fått en höjd kreditvärdighet genom en BBB+ rating av S&P är mycket glädjande och ett kvitto att vi är på rätt väg. Vi har arbetat långsiktigt med fokus på kassaflöde, lönsamhet och hållbarhet under flera års tid. Våra fastigheter är av hög kvalitet, belägna i attraktiva lägen med stor efterfrågan, och vi arbetar aktivt för att skapa intressanta sammanhang med ett starkt kunderbjudande. Detta har skapat den position där vi befinner oss idag, vilket tillsammans med våra starka ägare utgör grunden för ratingen, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

  Fokus på en stark finansiell profil
  Resan mot en stark finansiell profil och diversifierad finansieringsstruktur påbörjades för mer än sex år sedan. Finansieringsstrategin bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning, en låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och refinansiering av lån i god tid före förfall. Ett grönt ramverk lanserades 2017 och hösten 2021 passerades en viktig milstolpe, då bolaget uppnådde 100 procent grön finansiering. Totalt uppgick finansiering via obligationer och företagscertifikat till cirka 8,8 miljarder kronor per 2021-12-31.

  Humlegårdens finansiella position har även stärkts genom det teckningsåtagande som ingåtts med merparten av bolagets ägare. Den första publika ratingen erhölls från Moody’s våren 2019 med det starka betyget Baa2, Stable Outlook, som även bekräftades i april 2021.

  – En stark kreditrating ger oss bättre villkor och förbättrar vår möjlighet till finansiering. Vi bedömer att flera ratings från de mest välrenommerade instituten ytterligare stärker vår attraktivitet bland våra investerare och finansiärer. Vi är glada över S&P:s höga betyg. BBB+ är i linje med våra förväntningar och vi ser det som en bekräftelse på vår starka finansiella ställning och långsiktiga arbete, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.

   Denna information är sådan information som Humlegården Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 09:30 CET.

   För mer information, vänligen kontakta:

   Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter
   E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
   Tel: 08-678 92 01

   Mikael Andersson, CFO Humlegården Fastigheter
   E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
   Tel: 08-678 92 19   Relaterade artiklar

   Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

   Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

   Läs mer


   Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

   Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

   Läs mer


   Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

   Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

   Läs mer