Humlegården får klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative och tecknar hållbarhetslänkat kreditlöfte

Pressmeddelande den 21 december 2022:

Humlegården har anslutit sig till Science Based Targets Initiative samt tecknat bolagets första hållbarhetslänkade kreditlöfte, med en ram om 1 000 Mkr. Initiativen är viktiga steg i hållbarhetsarbetet och skapar ytterligare incitament för att leverera på bolagets högt ställda mål.


T-House, Engelbrektsplan 1. Fotograf: Jonas Malmström

Under hösten 2022 blev Humlegårdens klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative. I december tecknade Humlegården bolagets första hållbarhetslänkade lånelöfte med Handelsbanken, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås. Initiativet bidrar även till att förbättra Humlegårdens redan goda likviditetsberedskap.

Viktigt steg på resan mot klimatneutralitet
Humlegårdens målsättning är att vara klimatneutrala i hela verksamheten senast år 2045. Arbetet bygger på tre viktiga områden: energi, klimat och cirkulära principer. I kreditlöftet ligger fokus på KPI:er för klimat och energianvändning.  

Humlegårdens energimål är att långsiktigt minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört 2019. Klimatmålet innebär att bolaget ska halvera CO2e- utsläppen till 2030, i enlighet med Science Based Target (SBTi) Scope 1–3. Dessa ambitiösa mål ställer krav på åtgärder i både den löpande förvaltningen och i arbetet med ny- och ombyggnation.

– Som ett naturligt steg på vår resa mot klimatneutralitet har vi nu fått våra klimatmål validerade. Vi har även ingått vårt första hållbarhetslänkade lånelöfte, vilket möjliggör bättre finansieringsvillkor om vi uppfyller målsättningar för energieffektivitet och klimatpåverkan. Detta skapar ytterligare incitament för hela vår organisation att fortsätta arbeta för våra högt ställda hållbarhetsmål. Av verksamhetens totala utsläpp kommer en betydande del från ombyggnation av befintliga lokaler och fastigheter samt nyproduktion, vilket betonar vikten av att denna del inkluderas i uppföljningen. Genom att utveckla vårt arbetssätt, öka återbruket och välja klimatsmarta alternativ kan vi minska vår påverkan och samtidigt medverka i den viktiga omställning som fastighetsbranschen genomgår, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

För mer information kontakta: 

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

 Relaterade artiklar

Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer


Så skapar du en attraktiv arbetsplats

Många funderar över vad som behövs för att skapa en attraktiv arbetsplats som möter dagens behov och blir en naturlig samlingsplats för alla medarbetare. Vi tror oss veta svaret! Här delar Fredrik...

Läs mer