Humlegården får klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative och tecknar hållbarhetslänkat kreditlöfte

Pressmeddelande den 21 december 2022:

Humlegården har anslutit sig till Science Based Targets Initiative samt tecknat bolagets första hållbarhetslänkade kreditlöfte, med en ram om 1 000 Mkr. Initiativen är viktiga steg i hållbarhetsarbetet och skapar ytterligare incitament för att leverera på bolagets högt ställda mål.


T-House, Engelbrektsplan 1. Fotograf: Jonas Malmström

Under hösten 2022 blev Humlegårdens klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative. I december tecknade Humlegården bolagets första hållbarhetslänkade lånelöfte med Handelsbanken, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås. Initiativet bidrar även till att förbättra Humlegårdens redan goda likviditetsberedskap.

Viktigt steg på resan mot klimatneutralitet
Humlegårdens målsättning är att vara klimatneutrala i hela verksamheten senast år 2045. Arbetet bygger på tre viktiga områden: energi, klimat och cirkulära principer. I kreditlöftet ligger fokus på KPI:er för klimat och energianvändning.  

Humlegårdens energimål är att långsiktigt minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört 2019. Klimatmålet innebär att bolaget ska halvera CO2e- utsläppen till 2030, i enlighet med Science Based Target (SBTi) Scope 1–3. Dessa ambitiösa mål ställer krav på åtgärder i både den löpande förvaltningen och i arbetet med ny- och ombyggnation.

– Som ett naturligt steg på vår resa mot klimatneutralitet har vi nu fått våra klimatmål validerade. Vi har även ingått vårt första hållbarhetslänkade lånelöfte, vilket möjliggör bättre finansieringsvillkor om vi uppfyller målsättningar för energieffektivitet och klimatpåverkan. Detta skapar ytterligare incitament för hela vår organisation att fortsätta arbeta för våra högt ställda hållbarhetsmål. Av verksamhetens totala utsläpp kommer en betydande del från ombyggnation av befintliga lokaler och fastigheter samt nyproduktion, vilket betonar vikten av att denna del inkluderas i uppföljningen. Genom att utveckla vårt arbetssätt, öka återbruket och välja klimatsmarta alternativ kan vi minska vår påverkan och samtidigt medverka i den viktiga omställning som fastighetsbranschen genomgår, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

För mer information kontakta: 

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

 Relaterade artiklar

Humlegården medverkar i branschinitiativ för att säkra hållbara leverantörer

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på uppföljningen av våra leverantörer inom områden såsom arbetsrätt, miljö och affärsetik. Tillsammans med fem stora fastighetsägare och Position...

Läs mer


Enjoy Bazaar lanserar Black Milk Gastro Bar i T-House

Stjärnkrögarna Daniel Höglander och Niclas Jönsson öppnade under hösten sitt nya asiatiska restaurangkoncept Enjoy Bazaar i Humlegårdens fastighet T-House på Engelbrektsplan i Stockholm. Nu tar...

Läs mer


Kika in hos Rowico Home på Birger Jarlsgatan 32

Det skandinaviska möbelföretaget Rowico Home har slagit upp dörrarna till sitt nya showroom beläget i Humlegårdens fastighet T-House på Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsplan, i centrala Stockholm....

Läs mer