Hur anpassar man kontoret för nya arbetssätt och en digifysisk vardag?

Nya arbetssätt och ett större fokus på kontorets roll belyser vikten av att ha en tydlig strategi. Hur ger man alla medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna? Vi bad vårt uthyrningsteam om några smarta tips.

Många verksamheter kombinerar idag arbete på kontoret med arbete på distans. För att skapa ett attraktivt och funktionellt kontor, som blir ett verkligt nav i verksamheten, behöver man ha en tydlig strategi. Det viktigaste är att man tar utgångspunkt i verksamhetens arbetssätt – och anpassar lokalerna efter respektive kunds behov. Det finns mycket hjälp att få, både från fastighetsägare och experter inom arbetssätt och kultur. Här delar Humlegårdens uthyrningsteam, Lennart Öberg, Katarina Cygnaeus och Annelie Liljeqvist, med sig av sina bästa tips.

– En viktig del i arbetet med strategin för kontoret handlar om att beskriva hur man ska arbeta. När man definierar arbetssättet är det också bra att skapa spelregler som gör det enkelt och tydligt för alla medarbetare. Vad gäller på vårt kontor, hur ska vi tänka kring möten och hur nyttjar man alla verktyg och kanaler på bästa sätt?, säger Katarina Cygnaeus. 

Skapa zoner för fokus och möten

En del företag kommer troligtvis att behöva förändra sina kontor för att möta de nya behov och förväntningar som vuxit fram under pandemin. Vi ser hybrider mellan arbete på kontor och arbete på distans. Vår vardag har blivit allt mer digifysisk.

– Digitala möten är här för att stanna, och våra arbetsdagar kommer bestå av både digitala och fysiska möten om vartannat, då kan man behöva göra anpassningar för att det ska fungera. Om man inte har flera små mötesrum kan det vara så enkelt som att man gör olika avdelningar på kontoret och speciella områden där man jobbar fokuserat och zoner där livliga möten och kreativitet står i fokus, berättar Annelie Liljeqvist, uthyrare.

Sammanhang, atmosfär och funktion viktigt

Även om många upplevt att hemmakontoret har fungerat bra är det också många som längtar till kontoret – och till kollegorna. För många arbetsgivare blir det nu viktigt att kontoret blir ett naturligt nav som medarbetarna aktivt väljer att åka till – snarare än att stanna hemma. Ett attraktivt kontor behöver erbjuda mer än bara en yta. Det handlar både om känslan och hur kontoret ser ut och är möblerat för att möta behovet av individuellt fokusarbete och kreativt utvecklande arbete. Lika viktigt är även att kontoret erbjuder det som medarbetarna behöver och det de inte har hemma. Här är det helheten och ett intressant sammanhang man är ute efter. Lokalerna är en viktig del i arbetsgivarvarumärket och måste stödja arbetssättet och erbjuda en inspirerande miljö.

– Många efterfrågar olika typer av tilläggstjänster som förenklar vardagen. Det ska vara enkelt att ta sig till kontoret och det ska finnas service och restauranger i närheten. Att skapa intressanta platser där man kan mötas tror vi kommer att vara särskilt viktigt framåt, avslutar Lennart Öberg.

Tre tips

  • Formulera en strategi för ert arbetssätt och er fysiska, sociala och digitala miljö.
  • Skapa bra förutsättningar i lokalerna – ytor som stödjer alla typer av moment och genomtänkta miljöer som bjuder på variation.
  • Tänk på återbruk – en ny miljö behöver nödvändigtvis inte innebära nya möbler.


Relaterade artiklar

Humlegården utser John Forselius till Asset Manager

Den 1 oktober 2022 tillträder John Forselius rollen som Asset Manager med huvudansvar för Humlegårdens fastighetsbestånd. Han har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har de senaste åren...

Läs mer


Open House

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


Humlegården skapar kontor för nya arbetssätt

Hösten 2022 tar Humlegården ytterligare ett spännande steg i utvecklingen av bolagets huvudkontor i T-House vid Engelbrektsplan. Genom satsningen skapas en inspirerande, energigivande och funktione...

Läs mer