Fortsatt positiv nettouthyrning och förbättrad uthyrningsgrad

Pressmeddelande den 17 maj 2023:

Humlegården bibehåller en stabil utveckling under det första kvartalet, där en stärkt rating tillhör periodens höjdpunkter.  

Januari-mars 2023 

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 465 mkr (436). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 8 procent
  • Nettouthyrningen uppgick till 24 mkr (-6). 
  • Uthyrningsgraden ökade till 93 procent (91).
  • Driftöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 332 mkr (316). I jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.  
  • Finansnettot uppgick till -81 mkr (-48). Finansiella kostnader ökade jämfört med föregående år vilket främst beror på att Stibor 3 månader stigit. Snitträntan ökade till 2,3 procent (1,5). 
  • Förvaltningsresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 239 mkr (255).
  • Belåningsgraden sjönk till 31 procent (33).
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,8 ggr för de senaste 12 månaderna, medan den för första kvartalet 2023 uppgick till 4,1 ggr.

Jämförelsetalen avser perioden januari-mars 2022

Stärkt rating och stabil position
I mars gav Humlegården ett styrkebesked i rådande marknadsläge, då Standard & Poor’s bekräftade bolagets rating, BBB+ med stärkt betyg, från stable outlook till positive outlook. S&P ser en positiv utveckling av finansiella nyckeltal och bedömer att Humlegården kommer att upprätthålla en god finansiell ställning. 

Det råder en stabil efterfrågan på kontor av hög kvalitet i bra lägen och flera omförhandlingar har ägt rum under det första kvartalet. Uthyrningsgraden har förbättrats under perioden och uppgår till 93 procent (91). Bland de nytillkomna kunderna återfinns den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick, som etablerar ”House of Brunswick” om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 i Stockholm. Under våren har Humlegården även lanserat bolagets cirkulära strategi som består av två delar: en process för återbruk respektive cirkulärt byggande. Målsättningen är att all ny- och ombyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030 och initiativet som nu implementeras är ett konkret verktyg som bidrar till omställningen. 

– Omvärlden är fortsatt turbulent och effekterna är svårbedömda. Det betonar vikten av ödmjukhet och ett bibehållet fokus på långsiktigt hållbar lönsamhet. Vi noterar en fortsatt positiv nettouthyrning och högre uthyrningsgrad under det första kvartalet. Vår förmåga att guida kunderna till lösningar som möter deras ökade krav på funktionalitet och hållbarhet är avgörande för vår framgång. Genom finansiell styrka, attraktiva fastigheter och stark kundbas har vi skapat en stabil position. Vi har förbättrat våra nyckeltal kontinuerligt, vilket också noterats av Standard & Poor’s som bekräftade vårt starka betyg, nu med en positiv outlook, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Ta del av en finansiell sammanställning samt mer information om det gröna ramverket på vår hemsida

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19


 Relaterade artiklar

En ny destination för mat och dryck i Hagastaden

Restaurang Rummel är Hagastadens nya landmärke. I den spektakulära byggnaden serveras en modern meny med fokus på små rätter och stora smaker.

Läs mer


Vårt hjärta klappar för Stockholm

Nu är ett uppskattat inslag i staden äntligen tillbaka! För att lysa upp tillvaron under årets mörka månader har vi på Humlegården tagit initiativ till ett strålande hjärta, som uppförts på...

Läs mer


Humlegården presenterar stabilt resultat efter tredje kvartalet

Humlegården bibehåller en robust finansiell position och en fortsatt positiv utveckling av resultatet när det tredje kvartalet summeras.  

Läs mer