Humlegården lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Pressmeddelande den 23 maj 2023:

2017 emitterade Humlegården bolagets första gröna obligation och 2021 uppnåddes en viktig milstolpe, då all finansiering klassades som grön. Nu tas nästa steg genom lanseringen av ett nytt ramverk där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet. Ramverket erbjuder investerare möjligheten att bidra till Humlegårdens arbete med att reducera utsläpp och nå klimatneutralitet i hela verksamheten senast år 2045. 

Humlegården har sedan tidigare ingått hållbarhetslänkade lån med flera av sina banker. För att även kunna erbjuda investerare i obligationsmarknaden möjlighet att bidra till omställningen till klimatneutralitet lanseras nu ett hållbarhetslänkat ramverk med målsättningar för Klimat, Energi och Cirkulära principer. Cicero har utfärdat en second opinion på ramverket och Swedbank har varit rådgivare till Humlegården.  

Som delmål ska bolaget halvera CO2e- utsläppen inklusive utsläpp från investeringar och nybyggnation till 2030, i enlighet med SBTi, scope 1–3, och minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört 2019. En stor del av verksamhetens utsläpp kommer från investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation. Därför har bolaget också som mål att alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. 

En cirkulär strategi visar vägen 
Bygg- och fastighetsbranschen befinner sig i en viktig omställning som kräver nya metoder och tankesätt för att sänka utsläppen av växthusgaser samt minska resursuttag och avfall. Majoriteten av Humlegårdens klimatpåverkan kommer från materialhantering i nybyggnation och lokalanpassningar. Det gör övergången till en cirkulär ekonomi till en viktig nyckel för att nå våra hållbarhetsmål och bibehålla en långsiktig lönsamhet. Under våren lanserades Humlegårdens cirkulära strategi, som bygger på processer och metodik för cirkulärt byggande och återbruk. För att kunna utvärdera cirkulariteten i både projektets genomförande och det faktiska slutresultatet har Humlegården tagit fram ett branschunikt sätt att mäta cirkularitet. När ett projekt startas, oavsett om det rör sig om nybyggnation eller renovering, så poängsätts genomförandet efter de cirkulära principerna. Endast de projekt som uppnår en tillräckligt hög poäng klassas som cirkulära. 

För att också mäta resultatet av att arbeta utifrån de cirkulära principerna har Humlegården definierat ett antal delmål som man också mäter och följer upp. Dessa baseras på relevant forskning och EU-kommissionens rekommendationer. Ett delmål innebär till exempel att byggnader ska användas längre. Det följs bland annat upp genom att byggnadens anpassningsbarhet mäts i ett verktyg framtaget av EU-kommissionen.  

Humlegårdens ambition är även att tillgängliggöra de verktyg och guidelines som tagits fram. Detta för att göra det möjligt för andra bolag att mäta och utvärdera cirkularitet och få stöd i arbetet med att nyttja befintligt material och resurser på bästa sätt, samt möjliggöra cirkulärt byggande.   

− För att nå våra klimatmål måste vi utmana traditionella arbetssätt, och genom vår cirkulära strategi har vi nu verktygen som ska hjälpa oss i omställningen. Vår ambition är även att göra vår metodik tillgänglig för alla, eftersom förflyttningen bygger på samverkan. Länken mellan finansiering och hållbarhet har varit stark och självklar under en längre tid och med vårt nya ramverk för hållbarhetslänkad finansiering gör vi denna koppling ännu tydligare. All vår finansiering klassades som grön redan 2021 och nu tar vi nya steg för att kunna bibehålla vår attraktivitet i finansmarknaden, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter. 

Ta del av det hållbarhetslänkade ramverket på vår hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anneli Jansson, Vd 
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 01 

Mikael Andersson, CFO 
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 19 


 Relaterade artiklar

Vi deltar i Open House 2023

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer