Arkitekturfestivalen Open House

Den 7-8 oktober öppnades Stockholm upp för allmänheten. Byggnader runt om i staden slog upp sina dörrar när den första svenska upplagan av arkitekturfestivalen Open House ägde rum i Stockholm.

För fastighetsbolaget Humlegården är arkitektur en central fråga i verksamheten, och steget till att medverka som partner i arrangemanget var därför inte särskilt långt.

– Många av våra fastigheter är en del av Stockholms siluett, den palett av kända byggnader många känner igen. Open House var en fantastisk möjlighet för oss att visa upp några av dem, säger Anna-Karin Hag, Tf. Vd och ekonomi- och finanschef.

Open House startade i London 1992. Grundaren Victoria Thornton ville involvera medborgarna i stadens utveckling, och minska avståndet mellan arkitekterna och allmänheten. Genom Open House fick Londonborna chansen att uppleva byggnader som vanligtvis inte var tillgängliga, allt för att folkbilda om hur arkitekturen bidrar till att utveckla en stad. Fram tills i dag har Open House etablerats i över 30 städer i hela världen. Och nu var det Stockholms tur.

– Att engagera oss i Open House kändes som en självklarhet, eftersom arkitektur är en grundpelare i Humlegårdens verksamhet och är faktiskt är så viktig att det ingår i vår affärsidé. För oss är arkitektur en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och en förutsättning för att skapa en långsiktigt hållbar avkastning, säger Anna-Karin Hag.


Den stora entréhallen i T-House, som är klädd i marmor och glaserat kakel, bjuder på många fina detaljer. 

Nya och äldre fastigheter

Under Open House visades såväl nya fastigheter som äldre. Ett av de äldre bidragen var Humlegårdens huvudkontor i T-House, vid Engelbrektsplan, i hjärtat av Stockholm. T-House är ett av Stockholms landmärken och uppfördes strax intill Humlegården under åren 1907-1910 på uppdrag av Svenska Lifförsäkringsanstalten Trygg.

Byggnaden är mycket karaktäristisk för arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955) med stora lugna ytor, sparsam dekorering och ett stort dominant yttertak, och var tänkt att utstråla monumentalitet och soliditet. Huvudentrén kröns av Carl Eldhs relief med bolagets namn, Trygg. Den stora entréhallen, som är klädd i marmor och glaserat kakel, bjuder på många fina detaljer. Eller som en ung besökare nyligen beskrev den: ”Det ser ut som slottet i Frost-filmen”.

– Vi äger både nya och äldre fastigheter. Med de äldre byggnaderna följer ett ansvar att värna om de ursprungliga detaljerna samtidigt som de måste klara de krav som ställs på en modern arbetsplats. T-House är ett bra exempel på hur man kan balansera detta.


Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg.

För företag har kontoret i dag blivit mer än bara ett kontor som är anpassat efter verksamheten. Det är också ett uttryck för företagets identitet och varumärke. Ett exempel bland Humlegårdens fastigheter är Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg som ritades av den välrenommerade danska arkitektfirman 3XN och invigdes 2014.

Arkitekterna tog utgångspunkt i den framtida hyresgästens värderingar; öppen, enkel och omtänksam. Här är byggnadens arkitektur också central för det aktivitetsbaserade arbetssätt som Swedbank har valt att implementera.

En kombination av många smarta tekniska system gör det nya huvudkontoret mycket energieffektivt. Exempelvis så används överskottsvärmen från handlarnas datorer till att värma tappvarmvatten och till markvärme framför huvudentrén. Under Open House bjöds allmänheten in till guidade visningar i fastigheten.

God arkitektur och lönsamhet

På Humlegården arbetar man efter tesen att god arkitektur är en viktig förutsättning för lönsamhet. Man talar om ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi, där resultatet är byggnader av hög kvalitét som både bidrar till staden, är flexibla i sitt användningsområde och har en lång livslängd.

– Vi vill vara med och öppna upp Stockholm och öka intresset för arkitektur och stadsbyggnad. Byggnader med hög arkitektonisk nivå berikar inte bara stadsrummet, det är även attraktivt bland kunderna, menar Anna-Karin Hag.