Open House 6-8 oktober 2017

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya kunskaper om såväl design som stadens historia. Den 6-8 oktober 2017 deltog Humlegården som stolt partner i den andra upplagan av Open House Stockholm.

Startade i London 1992

Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Den första upplagan ägde rum i London 1992. Grundaren Victoria Thornton ville involvera medborgarna i stadens utveckling och minska avståndet mellan arkitekterna och allmänheten. Genom Open House fick Londonborna chansen att uppleva byggnader som vanligtvis inte var tillgängliga, allt för att folkbilda om hur arkitekturen bidrar till att utveckla en stad. Fram tills i dag har Open House etablerats i 35 städer i hela världen och 2016 var det svensk premiär.

Humlegården partner i den svenska upplagan

Som en långsiktig fastighetsägare ser Humlegården en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi resulterar i byggnader av hög kvalitet som både bidrar till staden, är flexibla i sitt användningsområde och har en lång livslängd. I arbetet med att bevara och utveckla fastigheterna görs inget avkall på kvalitén. De ska berika stadsrummet och vara hållbara ur flera synvinklar: ett miljömässigt-, estetiskt-, socialt- och lönsamhetsmässigt perspektiv. I flera av bolagets fastigheter återfinns exempel där man renoverat med varsam hand samtidigt som byggnaderna också anpassats för att klara dagens krav på hållbarhet och funktionalitet.

Grundare av Open House Stockholm är föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling. Humlegården är stolt partner och under 2017 års upplaga bjöd vi på flera välbesökta och uppskattade stadsvandringar samt öppnade portarna till T-House på Engelbrektsplan i Stockholm.

– Grundidén med Open House är att ge stockholmarna möjlighet att besöka byggnader som normalt inte är tillgängliga för allmänheten. Vi är glada över att kunna erbjuda besökarna både helt nya byggnader men också äldre byggnader där man tagit hand om ursprungliga kvaliteter samtidigt som man utvecklat nya funktioner i takt med ändrade krav hos ägare och hyresgäster, säger Elisabeth Martin, Ordförande Open House Stockholm.

Stadsvandringar och visning av T-House

Humlegården erbjöd flera olika stadsvandringar, som genomfördes i samarbete med stadsguiden och skådespelaren Mike Anderson, baserade på vår audioguide. Det fanns även möjlighet att besöka den vackra entréhallen i T-House vid Engelbrektsplan 1, strax intill Humlegården. Fastigheten uppfördes 1907-1910 på uppdrag av Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg. Arkitekt var Erik Lallerstedt (1864-1955).