Open House 5-7 oktober 2018

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya kunskaper om såväl design som stadens historia. Den 5-7 oktober 2018 deltar Humlegården som stolt partner i den tredje upplagan av Open House Stockholm.

Startade i London 1992

Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Den första upplagan ägde rum i London 1992. Grundaren Victoria Thornton ville involvera medborgarna i stadens utveckling och minska avståndet mellan arkitekterna och allmänheten. Genom Open House fick Londonborna chansen att uppleva byggnader som vanligtvis inte var tillgängliga, allt för att folkbilda om hur arkitekturen bidrar till att utveckla en stad. Fram tills i dag har Open House etablerats i 35 städer i hela världen och 2016 var det svensk premiär.

Humlegården partner i den svenska upplagan

Som en långsiktig fastighetsägare ser Humlegården en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi resulterar i byggnader av hög kvalitet som både bidrar till staden, är flexibla i sitt användningsområde och har en lång livslängd. I arbetet med att bevara och utveckla fastigheterna görs inget avkall på kvalitén. De ska berika stadsrummet och vara hållbara ur flera synvinklar: ett miljömässigt-, estetiskt-, socialt- och lönsamhetsmässigt perspektiv. I flera av bolagets fastigheter återfinns exempel där man renoverat med varsam hand samtidigt som byggnaderna också anpassats för att klara dagens krav på hållbarhet och funktionalitet.

Grundare av Open House Stockholm är föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling. Humlegården är stolt partner och i årets upplaga kommer vi erbjuda intressanta guidade stadsvandringar samt öppna upp portarna till T-House på Engelbrektsplan i Stockholm.

Stadsvandringar och visning av T-House

Stadsvandringarna genomförs i samarbete med stadsguiden och skådespelaren Mike Anderson, baserade på vår audioguide. Det kommer även finns möjlighet att besöka den vackra entréhallen i T-House vid Engelbrektsplan 1, strax intill Humlegården.

Upptäck T-House

T-House på Engelbrektsplan 1 är ett av Stockholms landmärken och uppfördes 1907-1910 på uppdrag av Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg. Under Open House ges besökaren möjlighet att besöka entréhallen som bjuder på många fina detaljer.

Byggnaden är mycket karaktäristisk för arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955) med sina stora lugna ytor, sparsamma dekorering och ett stort dominant yttertak. Många av fastighetens utsmyckningar, både exteriöra och interiöra, är skapade av den kända skulptören och bildhuggaren Carl Eld (1873-1954).

T-House är öppet för besök under följande tider. Ingen föranmälan krävs.
Fredag 6 oktober 2018 kl 12-17
Lördag 7 oktober 2018 kl 11-16

Stadsvandring kring Norrmalmstorg

Följ med på en historisk stadsvandring tillsammans med skådespelaren och stockholmsguiden Mike Andersson. Besökarna får veta mer om historien bakom våra fastigheter kring Norrmalmstorg och får möjlighet att uppleva hur några av dem ser ut inuti. Turen inleds vid Chinateatern och besöker fastigheterna Chinateatern, Hamngatan 15 och Kungsträdgårdsgatan 20. Turen tar ca en timme och är gratis för allmänheten.

Tider för vandringarna:

Fredag 5 oktober 2018: 13, 15, 17
Lördag 6 oktober 2018: 11, 13, 15
Söndag 7 oktober 2018: 11, 13, 15