Humlegården i siffror

Den 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III.

Moderbolaget är Humlegården Fastigheter AB (publ), tidigare Humlegården Holding I AB (publ). Före den 1 januari 2016 bestod Humlegården Holding I AB (publ) av 14 dotterbolag och 9 fastigheter. I samband med sammanslagningen tillkom 35 bolag och 37 fastigheter. Nedan kommenteras resultat- och balansräkning som om det hade varit en koncern från 1 januari 2015.