Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att vara klimatsmart. Därför sorterar vi ditt skräp och ser till att i princip allt återvinns. Hos Humlegården Fastigheter är det därför enkelt att jobba så miljövänligt som möjligt.

Förutom miljöappen Green Fingerprint, som hjälper dig att sänka din energiförbrukning ger vi dig också möjlighet att bidra till en hållbar utveckling på flera andra sätt.

Sortera mera!

Vi vill göra det enkelt för dig. I alla våra fastigheter finns ett återvinningsrum med olika möjligheter till sortering. I en del fastigheter är utrymmet begränsat och där finns inte alltid plats för kärl för alla typer av avfall. Om det inte finns separata kärl för glas, metall eller plast läggs det avfallet väl förpackat i sopsäckar. Sedan lägger du säcken i kärlet för grovsopor. Eftersom alla företag förbrukar varierande mängd papper ansvarar varje hyresgäst för sin egen pappersåtervinning.

Som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige har vi valt att dela upp sopsorteringen i två steg. Det första är alltså det du själv gör som hyresgäst. Det andra står vi för, allt avfall som läggs i kärlet för grovsopor sorteras manuellt på återvinningsstationen. Detta för att vara säkra på att vi kan återvinna så mycket som möjligt.

Nästan allt återvinns

Vi återvinner cirka 91 procent av alla de sopor som våra hyresgäster kastar. Denna återvinningsgrad hade vi aldrig kunnat uppnå med traditionell källsortering. Tillsammans med återvinningsföretaget har vi också planerat sophämtningarna så att vi minimerar biltransporterna. På det viset bidrar vi till minskat utsläpp av koldioxid och minskad miljöpåverkan.

Läs mer

En film om hållbarhet

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle.


Gröna byggnader

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget med starkt fokus på hållbar utveckling. Vi har anslutit oss till ett flertal gröna medlemskap.

Läs mer


Elbuss i Hagalund

Elbuss i Hagalund

Humlegården Fastigheter har introducerat en klimatsmart elbuss. Vi erbjuder våra kunder i Hagalund en efterlängtad utökning av kollektivtrafiken.

Läs mer