Gröna byggnader

För oss på Humlegården Fastigheter är hållbarhetsfrågorna viktiga. Vi jobbar hårt för att uppnå vårt viktigaste miljömål – att sänka energiförbrukningen i alla våra fastigheter. Vi har anslutit oss till flera gröna organisationer och föreningar för att även kunna bidra till minskad klimatpåverkan i ett större sammanhang.

Vårt mål är enkelt formulerat. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser genom att dra ner på mängden energi som används i våra fastigheter. Ambitionen är också att ständigt öka vår miljökompetens och att tillsammans påverka leverantörer och dig som kund till att göra klimatsmarta val. Ett av många steg i rätt riktning för Humlegården Fastigheter är därför att bara köpa grön el från förnybara energikällor.

Stockholms Klimatpakt

Humlegården har varit medlem i Stockholms Klimatpakt sedan 2008. I dagsläget har över 200 företag skrivit på en avsiktsförklaring att tillsammans med Stockholms stad arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten bildades den 2007 och drivs av Stockholm Business Region. Syftet är att både staden och näringslivet ska göra en gemensam insats för att minska påverkan på klimatet.

Stockholms stads Forum för hållbara fastigheter

Vi är med och banar väg mot ”Stockholm – Hållbarhetens huvudstad” och ingår i Stockholms stads Forum för hållbara fastigheter. Tillsammans med andra fastighetsägare och förvaltare i Stockholm har vi tecknat en gemensam viljeförklaring om att i dialog och samverkan inspirera, utmana och stötta varandra i det framtida hållbarhetsarbetet. Fokus ligger på det redan byggda beståndet och på samverkan med alla som bor och verkar i byggnaderna. Den gemensamma visionen ”Stockholm – Hållbarhetens huvudstad” är vägledande i arbetet.

Sweden Green Building Council

Humlegården är även medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), som är en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Läs mer om föreningen och verksamheten.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Detta certifieringssystem används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett vilken storlek de har. Humlegården Fastigheter har byggt Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg och denna byggnad har certifierats med högsta betyg, guld, enligt Miljöbyggnad. Läs mer om certifieringssystemet.

Breeam In-Use

Vårt långsiktiga mål är att alla våra fastigheter ska miljöcertifieras. De befintliga fastigheterna certifieras enligt Breeam In-Use vilket ger oss ett bra verktyg att hela tiden arbeta med förbättringar. Där vi ser potential att utveckla fastigheten på sikt arbetas det in i våra drift- och underhållsplaner. Utvecklingsfastigheterna certifieras i samand med projekt.

Green Building

Då Green Building endast fokuserar på energiförbrukningen i en byggnad och vi vill ta ett betydligt större grepp om hållbarhetsfrågorna så har vi valt att frångå detta system. Istället har vi valt att arbeta med miljöcertifieringssystem som tar hänsyn till fler parametrar såsom Miljöbyggnad och Breeam. Tidigare Green Building-certifierade byggnader återrapporteras därför inte till SGBC.

Läs mer

Miljöbyggnad för fastighetsägare

Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter, berättar om varför det lönar sig att certifiera enligt Miljöbyggnad.


Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget i Stockholm där sopsortering och återvinning är starkt prioriterat. Därför sorterar vi ditt skräp och återvinner det mesta. 

Läs mer