Green Fingerprint inspirerar till beteendeförändring


Att minska energianvändningen på kontoret är inte bara bra för ekonomin, det bidrar också till minskade utsläpp av växthusgaser. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt så här kan du läsa mer om Humlegården Fastigheterselbesparingstjänst Green Fingerprint som hjälper dig att bli mer klimatsmart.

Med webbapplikationen Green Fingerprint hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Här kan man välja att se elförbrukningen i realtid eller över en längre period. Applikationen visar hur mycket el som sparats och vad det motsvarar i koldioxidutsläpp. Dessutom visas fördelningen över dygnet, så att användaren kan se hur mycket el som förbrukas både under och efter kontorstid. Det bjuds också på smarta tips om hur man kan göra kontoret mer klimatsmart.

Green Fingerprint 2.0

Nu har vi lanserat en ny version av Green Fingerprint. I den uppgraderade versionen står användarvänligheten i fokus och bland nyheterna finner man möjligheten att kunna ta ut en energirapport, något som från och med juni 2014 är en del av ett lagkrav om energikartläggning, som omfattar större bolag.

Alla vinner på minskad energianvändning

I dag står kontorsfastigheter för cirka fem procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Om alla skulle minska sin elanvändning med 20 – 25 procent, vilket vi visat är möjligt, skulle det spara cirka 3,5 TWh. Det motsvarar produktionen vid ett större kraftverk!

Gör en god gärning

Alla företag som är anslutna till Green Fingerprint erbjuds möjligheten att omvandla sin kostnadsbesparing till ett bidrag till en miljöorganisation. För varje krona som våra användare sparar bidrar dessutom Humlegården genom att donera motsvarande belopp till organisationen som utses.

Broschyr för Green Fingerprint

I broschyren kan du läsa mer om Green Fingerprint och hur tjänsten fungerar. Du kan också se hur appen ser ut och hur de olika vyerna fungerar. 

Ladda ner broschyren.

Installera Green Fingerprint

För mer information och hjälp med att installera Green Fingerprint och minska din miljöpåverkan kontakta gärna Frederic Otteskog, tel 08-678 92 72. Du kan också ladda ner broschyren klimatsmart på kontoret för fler smarta tips på hur du kan nå en lägre energianvändning.