Hållbarhetsredovisning

Humlegården redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Läs mer om GRI.

Hållbarhetsredovisning för 2016 ingår som en del av årsredovisningen. Läs vår Hållbarhetsredovisning här.

Global Compact

Humlegården har undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig Humlegården att följa de tio principerna: Global Compacts 10 riktlinjer