Humlegården Labs

Ständig utveckling är en nyckelfaktor för att vi ska kunna säkerställa vår relevans även i framtiden. Vi tror på samverkan, där vi tar oss an utmaningar och löser frågor tillsammans.

Under 2019 startades Humlegården Labs, ett internt forum som ska främja innovation och öka utbytet mellan alla kompetenser. Initiativet syftar till att hitta nya sätt att utveckla vår affär genom att djupdyka i frågor som rör vårt kunderbjudande eller vårt arbetssätt. Genom att arbeta tvärfunktionellt inom organisationen kan vi tillföra nya perspektiv på specifika frågor, samtidigt som vi också skapar engagemang och ökar förståelsen för varandras områden. Det tror vi leder till att både idéer och medarbetare växer och utvecklas. Varannan vecka arrangeras öppna forum där alla är välkomna att diskutera det aktuella temat, som modereras av vårt affärsutvecklingsteam.