Green Fingerprint inspirerar till beteendeförändring

Med Humlegården Fastigheters app Green Fingerprint minskar ni elförbrukningen på kontoret. Använd mindre energi och gör miljön glad!

Att minska energiförbrukningen på kontoret är inte bara bra för ekonomin, det gör hela världen gladare. Här kan du läsa mer om Humlegården Fastigheters hållbarhetsarbete – och elbesparingsappen Green Fingerprint som hjälper dig att bli mer klimatsmart.

Vi bidrar till en hållbar utveckling

Med webbapplikationen Green Fingerprint hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Här kan man välja att se elförbrukningen i realtid eller över en längre period. Applikationen visar hur mycket el som sparats och vad det motsvarar i koldioxidutsläpp. Dessutom visas fördelningen över dygnet, så att användaren kan se hur mycket el som förbrukas både under och efter kontorstid. Det bjuds också på smarta tips om hur man kan göra kontoret mer klimatsmart.

Green Fingerprint 2.0

Under våren 2017 kommer vi att lansera en ny version av Green Fingerprint. I den uppgraderade versionen står användarvänligheten i fokus och bland nyheterna finner man möjligheten att ta ut en energirapport, något som från och med juni 2014 är en del av ett lagkrav om energikartläggning, som omfattar större bolag.

Alla vinner på minskad energiförbrukning

I dag står kontorsfastigheter för cirka fem procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Om alla skulle minska sin elanvändning med 20 - 25 procent, vilket vi visat är möjligt, skulle det spara cirka 3,5 TWh. Det motsvarar produktionen vid ett större kraftverk! 

Gör en god gärning

Alla företag som är anslutna till Green Fingerprint erbjuds möjligheten att omvandla sin kostnadsbesparing till ett bidrag till en miljöorganisation. För varje krona som våra användare sparar bidrar dessutom Humlegården genom att donera motsvarande belopp till organisationen som utses.

Installera Green Fingerprint

För mer information och hjälp med att installera Green Fingerprint-appen och minska din miljöpåverkan kontakta gärna Frederic Otteskog, tel 08-678 92 72. Du kan också ladda ner broschyren klimatsmart på kontoret för fler smarta tips på hur du kan nå en lägre energiförbrukning.

Läs mer

Energieffektivisering

Humlegården Fastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Genom Green Fingerprint-appen får hyresgästerna själva möjlighet att hålla koll på sin elförbrukning och på så sätt kan de minska både sin miljöpåverkan och sina elkostnader.


Rymdteknik bidrar till hållbara fastigheter

Våren 2015 inledde Humlegården ett samarbete med det svenska innovationsföretaget Umbilical Design, ledande inom design för rymden och extrema miljöer.

Läs mer