Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling kommer att vara en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. Under 2018 har vi identifierat de delmål som är mest relevanta utifrån Humlegårdens verksamhet.

I nästa steg påbörjar vi integreringen av målen i vår nya hållbarhetsstrategi som färdigställs under 2019 och gör dem till en naturlig del i beslutsprocesser och den dagliga verksamheten. Detta blir en plattform utifrån vilket vi tillsammans med samarbetspartners kommer kunna bidra till en mer hållbar utveckling.