Hållbar stadsutveckling

Humlegården utvecklar staden genom att skapa hållbara och attraktiva miljöer där människor vill bo, arbeta och vistas med närhet till hållbara kommunikationsmedel.

Vi strävar efter att våra fastigheters funktion och arkitektur ska bidra till motståndskraftiga, smarta och cirkulära städer och samhällsutvecklingen i stort. Vi strävar även hela tiden efter att verka för ett tryggt och säkert samhälle vilket också bidrar till attraktiva och tillgängliga fastigheter och miljöer.

För att ytterligare stärka attraktiviteten och bidra till en hållbar utveckling så arbetar vi för en ökad biologisk mångfald. Bland annat genom bikupor på våra tak, planteringar och ökad tillgång till gröna ytor.

Läs mer om vårt arbete med Stadsutveckling här.