Utveckling genom samverkan

NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en branschöverskridande mötesplats för över 200 företag och organisationer från hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv

Stockholms Klimatpakt

Humlegården har varit medlem i Stockholms Klimatpakt sedan 2008. I dagsläget har över 200 företag skrivit på en avsiktsförklaring att tillsammans med Stockholms stad arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten bildades den 2007 och drivs av Stockholm Business Region. Syftet är att både staden och näringslivet ska göra en gemensam insats för att minska påverkan på klimatet.

Sweden Green Building Council

Humlegården är även medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), som är en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Läs mer om föreningen och verksamheten.