Information om covid-19

Vi följer utvecklingen avseende covid-19 löpande och arbetar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att möta era behov på bästa möjliga sätt.

Visa omsorg – håll avstånd

Det är viktigt att vi hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför har vi försett våra större entréer i fastigheterna med handsprit. Det finns även information som påminner om vikten av att hålla avstånd samt i vissa fall även riktlinjer för hur hissar ska användas. Kontakta gärna vår kundservice om du upplever att vi bör öka informationen om hur man undviker trängsel i de allmänna ytorna på en specifik plats i våra fastigheter.

Vår förvaltning

Städningen av de allmänna ytorna utförs särskilt noggrant i våra fastigheter. Vi har även utökat drifttiden avseende ventilationen, för att säkerställa att luften ventileras ordentligt.

Vi för även dialog med de entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av oss i våra fastigheter, för att säkerställa att de arbetar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Om ni som kund har särskilda riktlinjer i era lokaler utöver myndigheternas rekommendationer, och vill försäkra er om att de leverantörer eller entreprenörer som besöker era lokaler följer era rutiner - kontakta respektive leverantör på förhand, alternativt ange era riktlinjer när ni gör en felanmälan eller beställning via vår kundservice.

Vi finns här för er

Humlegårdens kundservice har öppet som vanligt. Vi svarar på frågor och tar emot ärenden under vardagar kl. 8-17. Utöver det är vår fastighetsjour tillgänglig dygnet runt. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill anmäla ett ärende. Du är även välkommen att vända dig direkt till din kontaktperson. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att hjälpa till då det behövs och möta era behov på bästa möjliga sätt. Då vi besöker eller utför arbeten i våra fastigheter följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer.
Vårt kontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm är öppet under vardagar kl. 8-17. Vi ber dig som besöker oss att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer.

En trygg arbetsmiljö

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skapa en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare. När vi är på kontoret och vid fysiska möten är vi noga med att hålla avstånd, begränsa antalet deltagare vid möten samt följa de övriga rekommendationerna kring hur smittspridning kan begränsas. Självklart är vi extra noggranna med hygienen och håller oss hemma om vi känner oss sjuka, av omtanke för varandra och våra medmänniskor.