Din kompetensutveckling är viktig för oss och våra kunder

Att jobba på Humlegården Fastigheter innebär att du alltid har möjligheter till utveckling och nya utmaningar. Vi ger våra medarbetare stort förtroende, ett förtroende vi får tillbaka flera gånger om.

Så rekryterar Humlegården Fastigheter

När vi behöver rekrytera en ny medarbetare stämmer vi i första hand av om det redan finns en lämplig kandidat hos oss, annars söker vi oss utåt. Då rekryterar vi via nätverk, annonsering under lediga tjänster eller med hjälp av rekryteringsbolag. Humlegården uppmuntrar till kompetensutveckling, därför har vi bland annat flera utvecklingsprogram för både medarbetare och chefer.

Ny på jobbet

Humlegården erbjuder en introduktionsutbildning till alla nya medarbetare för att det ska gå snabbt att komma in i vår verksamhet, våra värderingar, hur vår affärsidé ser ut, och inte minst för att lära känna de nya kollegorna. Att ha goda relationer med sina jobbarkompisar vet vi är viktigt. Det skapar inte bara trivsel utan ger också en effektiv och trygg arbetsplats. Vi jobbar därför mycket med att alla medarbetare ska förstå hur viktig varje individs bemötande är för helheten och kundnöjdheten. Introduktionen ger också många motiverande och inspirerande insikter i hur vi alltid strävar efter att göra kundbemötandet ännu bättre.

Utbildning och kompetens

Sedan 2012 arbetar Humlegården Fastigheter med Performance Management (PM-samtal). Det är ett system för att arbeta med mål och uppföljning med tydligt fokus på affären och våra värderingar. Varje medarbetare får en individuell PM-plan där man med jämna mellanrum stämmer av och får återkoppling. I PM-samtalen diskuteras också en plan för individuell utveckling i form av kurser, mentorskap, nätverksdeltagande, deltagande i projekt eller att utbilda andra.