Inom Humlegården Fastigheter finns många olika yrkesroller

Eftersom vi på Humlegården Fastigheter tar hand om allt från fastighetsservice till uthyrning och projektledning själva, har vi en mycket stor spännvidd av tjänster.

Våra medarbetare är valda med omsorg och får också stora möjligheter att utvecklas och gå vidare till andra yrkesområden inom företaget. Vår organisation består av sex avdelningar som också finns representerade i företagets företagsledning.  

Ekonomi och IT

Avdelningen för redovisning, controllers och hyresadministration och ekonomichef samt IT-chef, IT-ansvarig samt support.

Finans

Här arbetar vår finanschef.

Förvaltning

Här samlas alla funktioner som arbetar med förvaltningen av fastigheterna: Fastighetschef, marknadsområdeschefer, tekniska förvaltare och tekniker. Här finns även bolagsjuridik, uthyrare och uthyrningsassistent. Inom avdelningen finns ett team som ansvarar för teknik och hållbarhet, där ingår teknisk koordinatorer, förvaltningskoordinatorer samt Chef Teknik och Hållbarhet. Vi har även ett team med projektledare samt ett team med fokus på kundservice och reception.

HR

Här arbetar vår HR-chef.

Investering och Utveckling

Här jobbar projektchefer, transaktionsansvarig, administratör och Chef Investering och Utveckling.

Marknad

Här ingår marknad- och kommunikationschef, art director liksom marknadskoordinator.

 

Läs mer

Medarbetare har ordet

Här kan du ta del av Humlegårdens medarbetares berättelser, om hur det är att jobba på Humlegården Fastigheter.

Läs mer


Lediga jobb hos Humlegården Fastigheter i Stockholm

Humlegården Fastigheter erbjuder spännande karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Här hittar du alla våra lediga jobb!

Läs mer